ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρίτη χώρα» θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο από την Πρωτοχρονιά

«Τρίτη χώρα» θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο από την Πρωτοχρονιά

Τέλος στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών-μελών της Ε.Ε. έβαλε η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Από αύριο 1η Ιανουαρίου 2021 το Η.Β. αποτελεί τρίτη χώρα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει το ελεύθερο καθεστώς χωρίς δασμούς στις εμπορικές συναλλαγές. 

Από την 1η Ιανουαρίου οι εισαγωγές και κατ’ επέκτασιν οι εξαγωγές με το Η.Β. θα αποκτήσουν τη γραφειοκρατική διαδικασία που ισχύει με τις τρίτες χώρες, ενώ οι έλεγχοι στις εισαγωγές τροφίμων και ζωικών ειδών θα γίνουν πιο αυστηροί.

Τις αλλαγές και τη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο εμπόριο και στους τελωνειακούς ελέγχους αναλύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες τόσο στα τελωνεία όσο και στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, και το αντίστροφο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στα προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, «θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό τουλάχιστον κατά τα δύο δωδεκάμηνα πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα» για να απαλλαγούν από πρόσθετους δασμούς και ΦΠΑ.