Επενδυτικό πλάνο 4,1 δισ. από τον ΑΔΜΗΕ

Επενδυτικό πλάνο 4,1 δισ. από τον ΑΔΜΗΕ

2' 43" χρόνος ανάγνωσης

Εργα συνολικού προϋπολογισμού 4,1 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. Μεταξύ άλλων προβλέπονται νέες διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έργα αναβάθμισης του εθνικού συστήματος μεταφοράς στην υψηλή και στην υπερυψηλή τάση και νέα έργα αντιστάθμισης σε όλο το σύστημα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας σε περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ. Στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις του ΑΔΜΗΕ για πιλοτικά έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη νησιωτική και στην ηπειρωτική χώρα. 

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Ελλάδα – Βουλγαρία: Για τη νέα διασύνδεση με εναέρια γραμμή 400 kV μεταξύ του ΚΥΤ Ν. Σάντας και του Υ/Σ Maritsa East 1, προβλέπεται επίσπευση κατά ένα εξάμηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2022.

• Ελλάδα – Ιταλία: Το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν από τον ΑΔΜΗΕ και την TERNA οι εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ανάγκη ενίσχυσης (ισχύς νέας διασύνδεσης) κυμαίνεται μεταξύ 500-1.000 MW.

• Ελλάδα – Αλβανία: Οι διαχειριστές των δύο χωρών διερευνούν τη σχεδίαση μιας νέας διασυνδετικής γραμμής 400 kV μεταξύ του νοτίου συστήματος μεταφοράς της γειτονικής χώρας και κατάλληλου κέντρου υπερυψηλής τάσης στο ελληνικό σύστημα.

• Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία: Οι διαχειριστές μελετούν σενάρια αναβάθμισης της υφιστάμενης διασύνδεσης 400 kV μεταξύ των χωρών.
Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο νέο δεκαετές πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται πρόταση για πιλοτικό έργο εγκατάστασης συστημάτων συσσωρευτών στη Νάξο, ισχύος 7 έως 10 MW, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2022. Ανάλογα σχέδια προβλέπονται και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου τα έργα αποθήκευσης θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαχείριση τοπικών συμφορήσεων λόγω της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.

Αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ. Η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το έτος 2030 και τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό για το έτος 2050 επιτάσσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλουν ιδιαιτέρως σχέδια για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, που απαιτούν, ωστόσο, την υλοποίηση σημαντικών έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου και την επέκταση του συστήματος μεταφοράς 400 kV στην Πελοπόννησο, ο ΑΔΜΗΕ θέτει τις βάσεις για δημιουργία χώρου 3 GW για ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο εγχώριο ενεργειακό σύστημα. Οι υποδομές μεταφοράς που προβλέπονται στο δεκαετές πρόγραμμα καλύπτουν τους στόχους του ΕΣΕΚ για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα έως το 2030.

Υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η επέκταση του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς στον νησιωτικό χώρο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δεδομένου ότι μειώνει σημαντικά τις αποστάσεις για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή παραγωγής σε σημεία σύνδεσης του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, διαφαίνεται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών στον θαλάσσιο χώρο με σκοπό τη βέλτιστη «κοινή» σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων επί νησιών, που θα ανήκουν σε διαφορετικούς παραγωγούς. Την ανάγκη αυτή μπορεί να ικανοποιήσει με βέλτιστο τρόπο ο ΑΔΜΗΕ, καθώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση υπεράκτιων διασυνδετικών δικτύων υψηλής τάσης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης τόνισε πως «τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε “ξεκλειδώσει” μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων επενδύσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ και έχουμε υλοποιήσει έργα που ήταν “κολλημένα” για πολλά χρόνια».