ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Σε ποιους τομείς θα διοχετευθεί ρευστότητα 6 δισ. ευρώ

espa-se-poioys-tomeis-tha-diocheteythei-reystotita-6-dis-eyro-561218797

Περίπου 6 δισ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τα κοινοτικά ταμεία του ΕΣΠΑ (2021 – 2027) κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ολόκληρο το ΕΣΠΑ κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι), χωρίς να υπολογίζονται οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι τομείς στους οποίους αναμένεται να διοχετευθούν οι περισσότεροι πόροι αφορούν στην ενέργεια, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις υποδομές και την επιχειρηματικότητα. Οι βασικές προτεραιότητες είναι:

Στόχος Πολιτικής 1

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων αγγίζει τα 4 δισ. ευρώ. Θα προέλθουν από το ΕΤΠΑ και θα συνδυαστούν με παρεμβάσεις από το ΕΚΤ+. Οι δράσεις αφορούν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού και της βιομηχανικής μετάβασης. Στόχος είναι η δικτύωση και το clustering επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής με μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα με το LEADER για προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

Στόχος Πολιτικής 2

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 5 δισ. ευρώ (3,2 δισ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 1,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής). Οι δράσεις αφορούν κυρίως παρεμβάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αποχέτευσης, πρόσβασης σε πόσιμο νερό, βιώσιμης διαχείρισης νερού, πράσινες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά έργα, τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, μέσα σταθερής τροχιάς, προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη γεωργία και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για γεωργική χρήση, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνει ακόμα δράσεις για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας και με την προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος.

Στόχος Πολιτικής 3

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 2,2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από ΕΤΠΑ και 1,2 δισ. ευρώ από Ταμείο Συνοχής). Οι δράσεις αφορούν κυρίως έργα οδικής ασφάλειας, λιμενικά έργα σε λιμάνια πλην των 10 μεγάλων Περιφερειακών Λιμανιών και παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας τοπικής κλίμακας.

Στόχος Πολιτικής 4

Το ύψος των εγκεκριμένων πόρων φτάνει τα 6,33 δισ. ευρώ (940 εκατ. ευρώ από ΕΤΠΑ και 5,4 δισ. ευρώ από ΕΚΤ+). Οι δράσεις του προωθούν την παροχή ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων ατόμων. Επίσης, στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ατόμων σε υποβαθμισμένες αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνει δράσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την κοινωνική πρόνοια, αλλά και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενεργή και ισότιμη κοινωνικοοικονομική ένταξη, την προώθηση της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες, τη βελτίωση στην πρόσβαση στην απασχόληση όλων των ατόμων, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση και ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, τη στήριξη νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την εγκατάσταση των νέων γεωργών.

Στόχος Πολιτικής 5

Οι εγκεκριμένοι πόροι φτάνουν τα 1,14 δισ. ευρώ. Οι δράσεις αφορούν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών, παρεμβάσεων σε αλιευτικές περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με την εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων τύπου LEADER.
Από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ξεχωρίζουν

  • Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία: 3,8 δισ. ευρώ
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 640 εκατ. ευρώ
  • Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή: 3,8 δισ. ευρώ
  • Υποδομές Μεταφορών: 2,3 δισ. ευρώ
  • Πολιτική Προστασία: 750 εκατ. ευρώ
  • Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 4,4 δισ. ευρώ

Πηγή: moneyreview.gr

Διαβάστε ακόμη: Πληθαίνουν τα πωλητήρια ελληνικών ξενοδοχείων