Ξεκίνησε διαγωνισμός για έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησε διαγωνισμός για έργο ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ

1' 38" χρόνος ανάγνωσης

Στη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου, ύψους 130 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο την κατασκευή 13 περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), ενός σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας, προχώρησε πρόσφατα η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές». Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, εάν δεν δοθεί παράταση, προβλέπει την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ στις 22 Φεβρουαρίου θα λάβει χώρα η αποσφράγιση των φακέλων (υποβολής ενδιαφέροντος).

Την πρώτη αυτή φάση της προεπιλογής των υποψηφίων θα διαδεχθεί η έναρξη πραγματοποίησης του διαλόγου με στόχο τον προσδιορισμό των τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων υλοποίησης του έργου. Τελικός «σταθμός» του έργου είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με τη διαδικασία επιλογής των αναδόχων να εκτιμάται πως θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2021 – αρχές 2022.

Η ανάπτυξη των 13 κτιρίων θα υλοποιηθεί ως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καλύπτοντας περίοδο έως 27 χρόνων, από τα οποία δύο έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα στη λειτουργία. Τα επιχειρησιακά κέντρα θα αποτελούνται από ισόγειο συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ., υπόγειο 1.460 τ.μ., περιλαμβάνοντας αίθουσα επιχειρήσεων, γραφεία περιφερειακού διοικητή και περιφερειάρχη, γραφεία των επικεφαλής εμπλεκόμενων φορέων, control room και αίθουσα συσκέψεων κρίσεων. Η σύσταση ΠΕΚΕΠΠ στις 13 περιφέρειες της χώρας προβλέπεται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψήφισε η Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου 2020, για τον εθνικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων.
Αντικείμενο των περιφερειακών κέντρων θα είναι ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η οργάνωση και η υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής αρμοδιότητάς τους.

Επίσης, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οπως ακόμη προβλέπει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τα περιφερειακά κέντρα ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους με ευθύνη τού κατά τόπον αρμόδιου περιφερειακού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης επαπειλούμενης καταστροφής.