ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη και με διαφορά η Ελλάδα στα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρωζώνη

Πρώτη και με διαφορά η Ελλάδα στα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρωζώνη

Το υψηλότερο ποσοστό «κόκκινων» δανείων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, το οποίο -σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) – διαμορφώθηκε στο 28,5% το γ’ 3μηνο του 2020.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό με διαφορά, αφού η αμέσως επόμενη χώρα -η Κύπρος- διαθέτει ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στο 12,5% περίπου, ενώ ακολουθεί η Πορτογαλία με 6% και η Ιταλία με 5%. Το χαμηλότερο ποσοστό 0,75% καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το ποσοστό των NPLs μειώθηκε στην Ευρωζώνη το γ’ 3μηνο του 2020 στο 2,82% και το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων περιορίστηκε κατά 3,6%, υποχωρώντας από τα 503 δισ. ευρώ στα 485 δισ. ευρώ περίπου.

Το υψηλό απόθεμα «κόκκινων» δανείων στη χώρα μας, χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνονται τα νέα «κόκκινα» δάνεια που θα αφήσει πίσω της η πανδημία, δυσκολεύει τις πρωτοβουλίες των τραπεζών μετά τη λήξη των μορατόριουμ που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ο φόβος μιας νέας αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για προβλέψεις στο μέλλον, κάτι που θα έχει επίπτωση στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και στα κεφάλαιά τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών διαμορφώνεται κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, δηλαδή στο 15% σε ότι αφορά το δείκτη CET 1 και το δείκτη ιδίων κεφαλαίων Tier 1, ενώ οριακά πιο πάνω από το 15% διαμορφώνεται ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας.

Με βάση τα στοιχεία του γ’ 3μήνου του 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρωζώνη σε ότι αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή αυτά που ελέγχονται απευθείας από την ΕΚΤ, ενισχύθηκε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Ο συνολικός δείκτης κοινών ιδίων κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,21%, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,51% και ο συνολικός δείκτης στο 19,05% από 18,66% το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Τους υψηλότερους δείκτες διαθέτει η Εσθονία με 28,78%, ενώ ο χαμηλότερος καταγράφεται στην Ισπανία με 12,54%. 

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν και οι δείκτες ρευστότητας που ενισχύθηκαν στο 5,63% από 5,33%, βελτίωση που πυροδοτήθηκε από τη μείωση της έκθεσης πιστωτικού κινδύνου από τα 25 τρισ. ευρώ στα 23,6 τρισ. ευρώ.

Προβληματισμό εντούτοις για τις τράπεζες στην Ευρωζώνη προκαλεί η μείωση το γ’ 3μηνο του 2020 της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 2,12% από τριπλάσιο περίπου ποσοστό, δηλαδή 5,83% τον προηγούμενο χρόνο.

Πηγή: moneyreview.gr