Υστερούν οι ελληνικές εταιρείες στην «έξυπνη» ανάλυση δεδομένων

Υστερούν οι ελληνικές εταιρείες στην «έξυπνη» ανάλυση δεδομένων

1' 34" χρόνος ανάγνωσης

Σημαντική υστέρηση εμφανίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την «έξυπνη» ανάλυση των δεδομένων μέσω της υιοθέτησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη μελέτη του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ. Παρότι, δηλαδή, στην Ελλάδα η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων κερδίζει συνεχώς έδαφος στις επιχειρήσεις, δεν συνοδεύονται από τον ανάλογο διοικητικό και λειτουργικό μηχανισμό. Για παράδειγμα, αν και η χώρα μας, όπως αναφέρει η μελέτη, βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο στην προμήθεια συστημάτων Big Data Analytics, μόνο το 39% των επιχειρήσεων έχει εντάξει την ανάλυση δεδομένων στην κουλτούρα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρά τα πολύ σημαντικά οφέλη που είναι ήδη ορατά.

Ως εκ τούτου, παρόλο που ζούμε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η ανθρώπινη «διαίσθηση» και η «εμπειρία» παραμένουν κυρίαρχα κριτήρια των επιχειρηματικών επιλογών στην Ελλάδα, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία δεν συνοδεύονται από τον ανάλογο διοικητικό και λειτουργικό μετασχηματισμό. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: η προμήθεια σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (12η θέση στην Ε.Ε.-28, στον σχετικό δείκτη DESI2020). Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά σε μεγάλο βαθμό παραμένουν αναξιοποίητα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte, μόνο το 39% των επιχειρήσεων διαθέτει κουλτούρα και διαδικασίες λήψης διοικητικών αποφάσεων που βασίζονται σε ανάλυση δεδομένων. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι τα 2/3 των επιχειρήσεων περιορίζουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε μια πολύ μικρή ομάδα εργαζομένων, ενώ το 67% των ανώτερων διοικήσεων μεγαλύτερων οργανισμών δεν επικροτεί τη ροή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών μονάδων εντός της επιχείρησης. Το γεγονός ότι τα 2/3 των διοικήσεων σε μεγαλύτερους οργανισμούς δεν αναγνωρίζουν τη ροή πληροφοριών εντός της επιχείρησης ως μια ζωτική λειτουργία παραγωγικότητας είναι σημαντικός διοικητικός αναχρονισμός και ανασταλτικός παράγων στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Αυτό, όταν η ανάλυση μέρους των 2,5 πεντάκις εκατομμυρίων (quintillion) bytes δεδομένων που παράγονται κάθε ημέρα παγκοσμίως αποτελεί θεμέλιο ανταγωνιστικότητας, επιτρέποντας τη βελτίωση προβληματικών και χρονοβόρων λειτουργιών.