ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε εταιρείες διαχείρισης δάνεια 100 δισ. ευρώ

Σε εταιρείες διαχείρισης δάνεια 100 δισ. ευρώ

Η δευτερογενής αγορά δανείων αναμένεται να αναπτυχθεί έντονα το 2021 και να ξεπεράσει σημαντικά τα 100 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία bad bank, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, θα διευρύνει περαιτέρω την περίμετρο των υπό διαχείριση δανείων.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται, σε ένα σύντομο διάστημα, και παρά τη δύσκολη συγκυρία, η ένωση είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δανείων στην Ελλάδα και ο ρόλος του κλάδου των εταιρειών διαχείρισης θα ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2021. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσης, οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών. Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής, αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές. 

Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, όπως αναφέρεται, οι εταιρείες διαχείρισης παρείχαν σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που έπληξε η κρίση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, κατά τον τελευταίο χρόνο, οι εταιρείες διαχείρισης-μέλη της ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους.

Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Μεταξύ των σημαντικών δράσεων θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, τις οποίες ανέπτυξε η ένωση τα τελευταία δύο χρόνια, είναι η συμμετοχή στη διαβούλευση για τον νέο πτωχευτικό κώδικα, του νόμου για την επιδότηση των δόσεων δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία («Γέφυρα»), καθώς και του νόμου σχετικά με την επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3869/2020 (ν. 4745/2020), ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των μελών της ένωσης στο πρόγραμμα «Ηρακλής», αναλαμβάνοντας τη διαχείριση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων που έχουν ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του κλάδου, η ένωση συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ενωση Τραπεζών, τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Συμμετείχε επίσης δύο φορές σε  συνεδριάσεις των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.