ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 10% η μέση τιμή ρεύματος στη χονδρική αγορά

Αυξήθηκε κατά 10% η μέση τιμή ρεύματος στη χονδρική αγορά

Αυξημένη κατά 10% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και οριακά μειωμένη (1%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν η μέση τιμή εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2020, η οποία, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) διαμορφώθηκε στα 58,93 ευρώ/MWh.

Η ελάχιστη τιμή εκκαθάρισης τον μήνα Δεκέμβριο ανήλθε σε -0,1 ευρώ/MWh και η μέγιστη στα 140,1 ευρώ/MWh. H ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο κινήθηκε ανοδικά για δεύτερο συνεχή μήνα και διαμορφώθηκε στις 4.366,502 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε σε 5,869 MW, αυξημένο κατά 6% σε μηνιαία βάση και παραμένοντας αμετάβλητο σε ετήσια.

Το ελάχιστο φορτίο συστήματος ανήλθε τον Δεκέμβριο στις 3.825 MW, ενώ το μέγιστο στις 7.534 MW. Το μείγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή τον Δεκέμβριο αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (46%), ΑΠΕ (27%), με τις ΑΠΕ να περιλαμβάνουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, λιγνίτη (18%), καθαρές εισαγωγές (6%) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (3%). Μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά η συμμετοχή των ΑΠΕ φτάνει το 30%. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 2.014,110 MWh και 1.179,927 MWh αντίστοιχα, ενώ από τον λιγνίτη έφτασε τις 791,807 MWh.

Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών τον Δεκέμβριο ανήλθε στις 23.881 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 740,306 MWh. Το 42% των εισαγωγών προήλθε από τη Βουλγαρία, το 28% από την Ιταλία, το 13% από τη Βόρεια Μακεδονία, το 11% από την Τουρκία και το 6% από την Αλβανία. Οσον αφορά τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από το ελληνικό σύστημα, η μέση ημερήσια ποσότητα τον Δεκέμβριο ανήλθε στις 15.287 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια στις 473.951 MWh. Aπό αυτές, το 31% κατευθύνθηκε προς τη Βόρεια Μακεδονία, το 30% προς την Αλβανία, το 21% προς την Ιταλία, το 16% προς τη Βουλγαρία και το 2% προς την Τουρκία.

Αυξημένες κατά 18% σε μηνιαία βάση ήταν τον Δεκέμβριο και οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας, οι οποίες ανήλθαν σε 6,5 TWh. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, οι εισαγωγές φυσικού αερίου ήταν αυξημένες κατά 34%. Η μέση ημερήσια εισαγωγή φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο του 2020 έφτασε τις 209.733 MWh. Εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 241% σε ετήσια βάση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο οι εισαγωγές μέσω του σταθμού του Σιδηροκάστρου (ρωσικό αέριο).

Αντίθετα, μειωμένες κατά 42% ήταν οι εισαγωγές μέσω των Κήπων, απ’ όπου μπαίνει στο ελληνικό σύστημα το αζερικό αέριο. Η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο του 2020 ανήλθε σε 16,1 ευρώ/MWh, κινούμενη ανοδικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.