ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εμπλοκή στη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Εμπλοκή στη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νόμος που καθόρισε τις προϋποθέσεις της επένδυσης για τη μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι.

Το ανώτατο δικαστήριο με σειρά αποφάσεών του, εκ των οποίων η πλέον σημαντική είναι η 44 του 2021, έκρινε ότι ο νόμος του 2017 (4499/2017), που καθόρισε τα της μεταφοράς του καζίνο, και στη συνέχεια η σχετική υπουργική απόφαση, που «πάτησε» πάνω σε αυτόν τον νόμο, υπήρξαν φωτογραφικού τύπου, δηλαδή ατομικές ρυθμίσεις, κάτι που απαγορεύεται από βασικές συνταγματικές διατάξεις.

Ως εκ τούτου το δικαστήριο ακύρωσε τον νόμο για τη μεταφορά, κάτι που έχει ως συνέπεια το έργο να μπλοκαριστεί προσωρινά καθώς η απόφαση της Ολομέλειας είναι αμετάκλητη και δεν μπορεί να αλλάξει, ωστόσο να μη ναυαγήσει η όλη ιστορία.

Και τούτο, διότι η κυβέρνηση μπορεί να φέρει τώρα άλλο νόμο, που να πληροί τις προϋποθέσεις της δικαστικής απόφασης και το έργο να προχωρήσει κανονικά.

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθέτηση για την εν λόγω επένδυση κρίθηκε ότι παραβίαζε τις συνταγματικές διατάξεις της ισότητας και δεν στηριζόταν σε κάποιες εξαιρετικά ειδικές συνθήκες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν νομίμως την ατομική ρύθμιση, δηλαδή νόμο φωτογραφικού τύπου. Το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου στηρίζεται σε ένα θέμα πολύ σοβαρό, που αφορά την ποιότητα της νομοθέτησης που φθάνει έως την παραβίαση συνταγματικών διατάξεων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει απόσπασμα της αποφάσεως με το οποίο εντοπίζεται η προβληματικότητα του νόμου για τη μεταφορά του καζίνο. «Εισάγεται δε, με τη ρύθμιση του ν. 4499/2017, απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας καζίνο, η οποία προβλέπει, διαχρονικώς, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο. Πρόκειται, συνεπώς, για ευνοϊκή ρύθμιση τυπικού νόμου, η οποία έχει ατομικό χαρακτήρα. Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι συντρέχουν ειδικές περιστάσεις ή επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσαν τη θέσπιση με τον ν. 4499/2017 της ως άνω ατομικού χαρακτήρα ρύθμισης». Στην απόφαση μειοψήφησαν 4 δικαστές, ενώ με άλλες αποφάσεις της Ολομέλειας κρίθηκαν και άλλα θέματα που αφορούν την επένδυση του καζίνο, όπως και και απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία προεγκρίθηκε η κατ’ αρχήν χωροθέτηση ειδικού χωρικού σχεδίου για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στον Δήμο Αμαρουσίου.

Σε αναμονή της καθαρογραφής της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, πηγές της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» αναφέρουν πως «οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απολύτως σεβαστές». «Το σκεπτικό των αποφάσεων θα μελετηθεί προσεκτικά και, εφόσον προκύπτουν ζητήματα τυχόν τροποποιήσεων ή προσαρμογών ως προς τον σχεδιασμό της επένδυσης, από πλευράς της εταιρείας, αυτές θα γίνουν άμεσα, και τα οριζόμενα από το ΣτΕ θα εφαρμοστούν στο ακέραιο. Δεδομένου ότι η προέγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), που αποτελούσε αντικείμενο των προσφυγών, έχει καταργηθεί διά νόμου, εκτιμάται ότι δεν ανακόπτεται η διαδικασία υλοποίησης του έργου. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τις πρόσφατες εγκρίσεις του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για την αδειοδότηση της επένδυσης, η οποία θα έχει προφανή και πολύτιμα οφέλη για την εθνική οικονομία, το ελληνικό Δημόσιο, την απασχόληση και την ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων της Αθήνας», καταλήγουν.

Οι προσφυγές στρέφονταν κυρίως κατά της διαδικασίας προέγκρισης που είχε λάβει το επενδυτικό σχέδιο από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ τον Μάιο του 2019, διαδικασία που εκείνη την περίοδο ήταν υποχρεωτική για μεγάλες επενδύσεις. Στη συνέχεια όμως, καταργήθηκε με τον τελευταίο επενδυτικό νόμο. Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ ενέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης, και με την απόφασή του καθορίζει τις χρήσεις γης, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ξενοδοχείου και καζίνο.