ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εντός στόχου το πρωτογενές έλλειμμα του 2020

Στα 47,3 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο 12μηνο

Εντός στόχου το πρωτογενές έλλειμμα του 2020

Πρωτογενές έλλειμμα 18,2 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του 2020, καταφέρνοντας να κινηθεί εντός του αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 19,6 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 18,198 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19,624 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,017 δισ. ευρώ για το 12μηνο του 2019.

Την ίδια ώρα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου καταγράφηκε έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 22,808 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 24,319 δισ. ευρώ και ελλείμματος 168 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τι έκαναν τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων ανήλθε σε 47,361 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 906 εκατ. ευρώ ή κατά 2% έναντι της αναθεωρημένης εκτίμησης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s (επιστροφή κερδών από τα ελληνικά ομόλογα), τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά.

Στο μεταξύ:

  • Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 53,033 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,219 δισ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.
  • Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,254 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 473 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  • Οι επιστροφές εσόδων ενισχύθηκαν σε 5,672 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από τον στόχο των 5,360 δισ. ευρώ.
  • Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ταυτόχρονα, ανήλθαν σε 5,540 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 74 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα Δεκεμβρίου

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2020, το σύνολο των καθαρών εσόδων ανήλθε στα 5,235 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Επισημαίνεται ότι στις εισπράξεις μεταβιβάσεων μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και το ποσό των 644 εκατ. ευρώ από ANFAs.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 5,843 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 302 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους, παράληλλα, περιορίστηκαν σε 4,119 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός αναμενόμενο καθότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας επέδρασε αρνητικά.

Οι επιστροφές εσόδων, ταυτόχρονα, ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 202 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (406 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 690 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 257 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κορωνοϊού

Οι δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 70,169 δισ. ευρώ και εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 605 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου (70,774 δισ. ευρώ).

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 226 εκατ. ευρώ (10,647 δισ. ευρώ).

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, έχει ως εξής:

  • Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • Η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων),
  • Η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπολογισμό),
  • Οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19
  • Τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ, όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1,780 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου  – Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάστηκαν αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 14,904 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.

Οι δαπάνες, τέλος, του Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 9,791 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 174 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου (9,617 δισ. ευρώ).

Πηγή: moneyreview.gr