ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημάδια κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

Σημάδια κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

Εντονότερα είναι πλέον τα «σημάδια» της πανδημίας στην οικοδομική δραστηριότητα, καθώς κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2020 παρατηρήθηκε υποχώρηση του αριθμού των αδειών κατά 4,9% σε 1.780 άδειες, που αντιστοιχούν σε 377,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.624,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Η κάμψη με βάση την επιφάνεια ήταν 3,5% και 3,6% με βάση τον όγκο. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε σε 1.763 άδειες, που αντιστοιχούν σε 358,7 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 1.463,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% στην επιφάνεια και κατά 13% στον όγκο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Στην Αττική, ο αριθμός των αδειών της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημείωσε άνοδο κατά 5,2% σε 387 άδειες, ωστόσο, με βάση τον όγκο, καταγράφηκε πτώση κατά 34,3% σε 359,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα (από 546,8 χιλιάδες). Πτώση κατά 17% σημειώθηκε και με βάση την επιφάνεια των οικοδομικών αδειών. Σημαντική πτώση κατά 49,3% καταγράφηκε επίσης στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Στον αντίποδα, στη Στερεά Ελλάδα σημειώθηκε αύξηση του όγκου κατά 235,5%.

Πάντως, σε επίπεδο 10μήνου (Ιανουάριος – Οκτώβριος) το πρόσημο της οικοδομικής δραστηριότητας παραμένει θετικό. Συγκεκριμένα, η οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό των αδειών, κατά 11,2% στην επιφάνεια και κατά 7,6% στον όγκο, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αντίστοιχα, κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2020, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 19.100 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.110,8 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 17.551,3 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2018 – Οκτωβρίου 2019, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,0% στην επιφάνεια και κατά 8,8% στον όγκο.