ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο μισό οι δόσεις των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή

Στο μισό οι δόσεις των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή

Διάρκεια 18 μηνών έχει το πρόγραμμα διευκόλυνσης με καταβολή μειωμένης δόσης που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς για όσους δανειολήπτες έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής των οφειλών τους λόγω COVID. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, σημειώνοντας ότι η επαναφορά όσων δανείων έχουν μπει σε μορατόριουμ γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος μειωμένων καταβολών, σταδιακά αυξανόμενων (step up), ενώ η ένταξη στο πρόγραμμα διενεργείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και με ασφάλεια, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. 

Συγκεκριμένα, οι πληττόμενοι δανειολήπτες που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών, με την πάροδο του εννεαμήνου και τη λήξη των αναστολών, μπορούν να καταβάλλουν μέρος της δόσης τους για τους επόμενους 18 μήνες, και συγκεκριμένα το 50% αυτής για το σύνολο του 2021 και το 75% της δόσης για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Με τον τρόπο αυτό θα επανέλθουν στην αποπληρωμή του 100% της δόσης τους το δεύτερο εξάμηνο του 2022, με ισόχρονη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου τους.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, οι δανειολήπτες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα, ενώ με νέα υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρώνεται και εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, το αίτημα αξιολογείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την τράπεζα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πρόσθετων στοιχείων. Για τη διευκόλυνση των πελατών και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στο κατάστημα, η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει την υπηρεσία υπογραφής συμβατικών εντύπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία των πελατών καταχωρίζονται μέσω e-mail και στη συνέχεια η διαδικασία ολοκληρώνεται με ασφάλεια, με τη λήψη ηλεκτρονικών υπογραφών.

Τα δάνεια που έχουν μπει σε αναστολή δόσης λόγω COVID ανέρχονται, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, σε 30 δισ. ευρώ και αφορούν 400.000 δανειολήπτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καταληκτική ημερομηνία για τα μορατόριουμ δανείων είναι η 31η Μαρτίου. Το σύνολο των τραπεζών αλλά και οι εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια για λογαριασμό τους, έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικά προγράμματα σταδιακής επαναφοράς της δόσης. Στόχος είναι να αποτραπεί τα δάνεια αυτά να «κοκκινίσουν» και να χαρακτηριστούν μη εξυπηρετούμενα (NPEs). Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα υποχρέωνε τις τράπεζες να πάρουν αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψή τους και θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για τα κεφάλαιά τους εν μέσω της προσπάθειας τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και οι οποίες επηρεάζουν ούτως ή άλλως τους ισολογισμούς τους.

H Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει το πρόγραμμα «Εθνογέφυρα», που θα δίνει μειωμένη δόση έως και 50% για όλο το 2021 για τους πελάτες που τεκμηριωμένα αδυνατούν να πληρώσουν το αρχικό ποσό της δόσης. Η Alpha Bank εφαρμόζει «step up» προϊόντα, που περιλαμβάνουν εξατομικευμένες διευκολύνσεις ως προς το ύψος της δόσης επί σειρά μηνών υπό την προϋπόθεση της έναρξης καταβολών από τον πελάτη, ενώ σταδιακή επαναφορά της δόσης στα προ κρίσης επίπεδα με το 50% της δόσης σε πρώτη φάση, εφαρμόζει για το 2021 και η Eurobank.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική των τραπεζών στη διαχείριση αυτών των δανείων δεν είναι ενιαία. Καταστρώνεται σε συνεργασία με τις εταιρείες, στις οποίες οι τράπεζες έχουν αναθέσει τη διαχείρισή τους, δηλαδή τους servicers. Ετσι, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει τη διαχείριση στην Intrum, η Eurobank στην doValue, η Alpha Bank στην Cepal, ενώ αντίθετα η Εθνική διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια των πελατών της εσωτερικά.