ΕΡΕΥΝΑ

Κύριο ζητούμενο για τους εργαζομένους η εργασιακή ασφάλεια

Κύριο ζητούμενο για τους εργαζομένους η εργασιακή ασφάλεια

Η προστασία του μισθού και η ασφάλεια είναι για τους Ελληνες εργαζομένους τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας εργασίας. Η έρευνα Workmonitor της Randstad, που διενεργήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και παρουσιάζει τις τάσεις των εργαζομένων, τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή και τον δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας της εργασιακής θέσης και ικανοποίησης, μεταφέρει για τη χώρα μας ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα. 

Η εργασιακή ικανοποίηση, εν μέσω πανδημίας, άγγιξε το 70%, ποσοστό αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2019. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό παραμένει παραδόξως αρκετά σταθερό τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η έρευνα δείχνει βέβαια εκτός από την ανθεκτικότητα μεταξύ των περισσότερων ερωτηθέντων και την ανησυχία από την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την πανδημία και το μέλλον των εργαζομένων. Ετσι, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι αισθάνονται τη στήριξη από τους εργοδότες τους, πολλοί δηλώνουν επίσης ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις για να διασφαλίσουν τη θέση εργασίας τους. Ποσοστό 63% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσαν ότι αισθάνονται πως υποστηρίζονται συναισθηματικά από τον εργοδότη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, σε ποσοστό 16% δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εργαστούν περισσότερες ώρες ακόμη και χωρίς αύξηση της αμοιβής τους μόνο για να διατηρήσουν την εργασία τους. Τέλος, 45% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσαν ότι θα αναλάμβαναν διαφορετικό ρόλο εντός της εταιρείας, εάν τους το ζητούσαν.  

Παράλληλα, με την ασφάλεια της εργασίας να αποτελεί αναμφίβολα το κύριο ζητούμενο από τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενδιαφέροντα στοιχεία φανερώνουν το γεγονός ότι η προστασία των μισθών αναφέρεται ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που αξιολογείται με ποσοστό 82% μετά το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19. Το 63% των Ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εργοδότες συνεχίζουν να δυσκολεύονται στην εύρεση κατάλληλων ταλέντων ακόμη και σε περιόδους υψηλότερης ανεργίας. 

Τηλεργασία

Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο και τον τόπο εργασίας, οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, φαίνεται πως έχουν προσαρμοστεί στους νέους τρόπους εργασίας. Βέβαια, καθίσταται σαφές από την έρευνα ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να περάσουν λίγο χρόνο στο εργασιακό τους περιβάλλον, τόσο για λόγους κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όσο και για τον περιορισμό περισπασμών. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι σε ποσοστό 39,36% οι γυναίκες και 39,65% οι άνδρες, θα ήθελαν ως ιδανική ρύθμιση εργασίας έναν συνδυασμό τηλεργασίας και εργασίας από το γραφείο.