ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήνυση κατά των επικεφαλής της MLS από ομολογιούχους

Μήνυση κατά των επικεφαλής της MLS από ομολογιούχους

Την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραδειγματική τιμωρία του ιδρυτή της «MLS Πληροφορική», Ιωάννη Καματάκη, της αντιπροέδρου και συζύγου του και δύο ακόμη προσώπων ζητούν μέσω μήνυσης – έγκλησης που κατέθεσαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Θέμη Σοφού, τέσσερις κάτοχοι ομολόγων ΜΛΣ02. Οπως αποκαλύπτει η «Κ», σύμφωνα με το σκεπτικό των εν λόγω πιστωτών, στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης επειδή οι επικεφαλής της εταιρείας φέρονται κατ’ αρχάς να εμφάνιζαν ψευδείς οικονομικές καταστάσεις ως αληθείς.

Καμία ενημέρωση

Από τις 13 Μαΐου 2020 η μετοχή της MLS βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, οδηγώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να κρίνει πως δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της MLS. Εκτοτε, όπως αναφέρεται στο κείμενο της μήνυσης, οι ομολογιούχοι δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση, ενώ κατά τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν κατέστη δυνατή, ελλείψει απαρτίας, η συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής καταγγελίας των ομολόγων. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η MLS βρέθηκε σε αδυναμία έγκαιρης αποπληρωμής των τοκομεριδίων των ομολόγων της και ζήτησε την τριμηνιαία μετάθεση της πληρωμής τους και ύστερα την πληρωμή τους σε εξαμηνιαία βάση. Η προτεινόμενη, όμως, αυτή τροποποίηση των όρων του ομολογιακού προγράμματος ουδέποτε εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις, ξανά ελλείψει απαρτίας. Επιπροσθέτως, η MLS ούτε έχει δημοσιοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, όπως προβλέπει η ομολογιακή σύμβαση, ούτε έχει κοινοποιήσει στους ομολογιούχους την έκθεση της Deloitte. 

Η έκθεση

Γιατί οι κάτοχοι ομολόγων ΜΛΣ02 κάνουν λόγο για απάτη; Πρώτον, επειδή, σύμφωνα με την έκθεση ειδικού ελέγχου της Deloitte, η εταιρεία δημοσίευε ψευδείς οικονομικές καταστάσεις και αλλοίωνε τις αποσβέσεις, εμφανίζοντας καθαρά κέρδη, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ζημιογόνος. Κι αυτό με σκοπό «να πείθει τα τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοληπτική της ικανότητα προκειμένου να λαμβάνει παχυλά δάνεια, με εγγυήσεις, λόγω της δήθεν αξιοπιστίας της στην αγορά και με ισόποση και αντίστοιχη βέβαια δική μας περιουσιακή ζημία, λόγω της εν γνώσει της αδυναμίας να αποπληρώσει τα εν λόγω δάνεια», αναφέρουν οι ομολογιούχοι.

Δεύτερον, διότι ο κ. Καματάκης είχε λάβει από την MLS, μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συνολικές αποδοχές 715.000 ευρώ, ενώ «θα ήταν πιο συνετό να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά την εταιρεία».

Τρίτον, επειδή με τα εικονικά κέρδη που παρουσίαζε η MLS διέθετε μέσω μερισμάτων και επιστροφών κεφαλαίων υπέρογκα ποσά, ενώ βασικός δικαιούχος και αδιαμφισβήτητα ωφελημένος ήταν ο ιδρυτής της.

Τέταρτον, λόγω των συναλλαγών της MLS με τη συνδεδεμένη Laserlock, που έλαβε τη διετία 2016-2017 έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ, ποσό που προήλθε από την πρώτη. Η Laserlock, της οποίας βασικός μέτοχος με ποσοστό 30% είναι ο Γ. Καματάκης, είναι «εμφανώς οικογενειακή εταιρεία, καθώς πρόεδρος αυτής είναι η μητέρα της συζύγου (η οποία διατελούσε αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) του Γ. Καματάκη, ενώ τη θέση της αντιπροέδρου καταλαμβάνει η αδελφή του». 

Ενίσχυση από τη CNL Capital

Απάτη κατά τους ομολογιούχους στοιχειοθετείται κι επειδή η MLS έλαβε δανειακή ενίσχυση από τη CNL Capital, η οποία, έχοντας λάβει εξασφαλίσεις σε ποσοστό 130%, προχώρησε στη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας πληροφορικής. «Φρόντισε να αποσιωπήσει την έλλειψη ρευστότητας και έσπευσε να λάβει χρηματοδότηση από τη CNL Capital, παρέχοντας μάλιστα σε αυτή αυξημένες εξασφαλίσεις. Εμείς, που είχαμε καταστεί σε πρότερο χρονικό σημείο ομολογιούχοι δανειστές της MLS, δεν είχαμε καμία εξασφάλιση», αναφέρει η μήνυση. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων.