ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρευστότητα 12,2 δισ. στην πραγματική οικονομία το 2020 μέσω 3 προγραμμάτων

Ρευστότητα 12,2 δισ. στην πραγματική οικονομία το 2020 μέσω 3 προγραμμάτων

Κεφάλαια ύψους 12,2 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν στην πραγματική οικονομία το 2020 για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των εγγυοδοτικών προγραμμάτων. Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση το περασμένο έτος και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ρευστότητας με τη συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών. Το Συμβούλιο Ρευστότητας αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση του σκοπού του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, ο οποίος είναι η παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου, μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των εγγυοδοτικών προγραμμάτων διοχετεύθηκαν, το 2020, κεφάλαια ύψους 12,2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Πιο αναλυτικά, μέσω των τεσσάρων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής πιστώθηκαν 5,5 δισ. ευρώ σε 482.271 δικαιούχους. Παράλληλα, μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εκταμιεύθηκαν 6,6 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 27.945 δάνεια. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 396.621 δάνεια συνολικού ύψους 21,2 δισ. ευρώ, από τον Ιούλιο του 2019 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δανείων σε 405.473 δάνεια συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρώ, από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, στα μέσα Μαρτίου του 2020, έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2020.

Επιπροσθέτως, στη συνεδρίαση αποφασίστηκε το Συμβούλιο Ρευστότητας να προβεί σε μία σειρά ενεργειών με σκοπό τη συστηματικότερη και πιο στοχευμένη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων παροχής ρευστότητας, προκειμένου να υπάρξει ορθότερη παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και σχεδιασμός νέων. «Η κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, όλα τα διαθέσιμα μέσα, εργαλεία και πόρους, ώστε να αντιμετωπισθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και να επιτευχθεί δυναμική ανάκαμψη και ανάπτυξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.