Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

«Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης»

«Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης»

Να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στο ετήσιο μήνυμά του προς το προσωπικό της τράπεζας.

Επιπλέον, τις κάλεσε να αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική ισορροπία μεσοπρόθεσμα, όταν η ανάκαμψη της οικονομίας επανέλθει σε στέρεη βάση. Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις συνέπειες της κρίσης, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία για τη χώρα. Είπε, συγκεκριμένα: «Η πανδημία έχει βαρύτατες υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας αυξάνει την αβεβαιότητα και καθυστερεί την ανάκαμψη. Ωστόσο, μέσω των κονδυλίων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς προτύπου οικονομικής ανάπτυξης».

Εξάλλου, ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε για μια νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιτίας της πανδημίας, και επανέφερε την πρότασή του για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Είπε ότι κατά το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε σημαντική αύξηση των καταθέσεων και της ρευστότητας. «Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι ικανοποιητική», ανέφερε. «Η πρόκληση όμως των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της υψηλής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παραμένει. Τα ΜΕΔ μειώθηκαν το 2020, αναμένεται όμως νέα εισροή ΜΕΔ λόγω της πανδημίας. Παρά τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως η ενεργοποίηση του μηχανισμού “Ηρακλής” και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, και τη σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των ΜΕΔ που έχει ήδη επιτευχθεί από το 2016 μέχρι σήμερα, τα ΜΕΔ συνεχίζουν να αποτελούν το μείζον πρόβλημα, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ενταθεί όταν αρθούν τα μέτρα στήριξης που υιοθετήθηκαν λόγω της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για τη δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ενός σημαντικού ποσοστού ΜΕΔ, ενώ παράλληλα η πρόταση προβλέπει και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης».