ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το έργο-κλειδί για να καταργηθεί το «χάρτινο βασίλειο» του Δημοσίου

Το έργο-κλειδί για να καταργηθεί το «χάρτινο βασίλειο» του Δημοσίου

Μπορούν τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου να «μιλούν» μεταξύ τους; Η απάντηση είναι θετική παρότι ενδεχομένως δεν είναι αυτονόητη. Η επικοινωνία όμως μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής στο Δημόσιο, δηλαδή η διαλειτουργικότητα, είναι αντικείμενο του μειοδοτικού διαγωνισμού, αρχικού προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) να αποτελεί τον κύριο του συγκεκριμένου έργου.

Πόσο σημαντικό είναι όμως τα συστήματα του Δημοσίου να… συνεννοούνται μεταξύ τους; Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης με το πάτημα ενός κουμπιού, χάρη στη διασύνδεση του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών. Τα συστήματα δηλαδή των δύο φορέων «μιλούν» μεταξύ τους, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή, σε εικοσιτετράωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα, η εξασφάλιση, για παράδειγμα, μιας ληξιαρχικής πράξης γέννησης που ζητάει ένας πολίτης από τον e-ΕΦΚΑ.

Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι όλα τα συστήματα του Δημοσίου να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο σκοπός του εν εξελίξει διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την ανάπτυξη υπηρεσιών δια-δικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημοσίας διοίκησης. Υστερα από ολιγοήμερη παράταση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 2 Φεβρουαρίου, με το έργο να συνοδεύεται με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 27,9 εκατ. ευρώ και ως αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός του τοποθετείται σε 55,8 εκατ. ευρώ.

«Η ολοκλήρωση του έργου για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου θα εκτοξεύσει τον αριθμό των υπηρεσιών του Δημοσίου που «μιλάνε» αυτοματοποιημένα μεταξύ τους, χωρίς παρέμβαση του πολίτη για προσκόμιση δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, και κατ’ επέκταση την παραγωγικότητα. Με τη διαλειτουργικότητα, καταργείται η ανταλλαγή χαρτιών και εγγράφων ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς αντλούν αποκλειστικά ψηφιακά και μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής του πολίτη με το Δημόσιο», αναφέρει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με έως 12 αναδόχους, με διάρκεια τεσσάρων χρόνων από τη στιγμή της υπογραφής.

Ορισμένες από τις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν από την περαιτέρω διασύνδεση των συστημάτων του Δημοσίου περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εξασφάλιση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης για τα οποία σήμερα απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μία ακόμη περίπτωση αφορά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αυτοματοποιημένα, δηλαδή χωρίς να εξετάζεται από τα πληροφοριακά συστήματα εάν και ποιο είναι το ύψος των χρεών ενός πολίτη.

Αντίστοιχα, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης ενός επιδόματος, οι δημόσιες υπηρεσίες, που θα διαλειτουργούν, θα έχουν πρόσβαση μόνο στις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες). Εκτός από τις συναλλαγές μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης και πολιτών, θα διευκολυνθούν και αυτές μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων (G2B). Κατ’ επέκταση, θα ενισχυθεί η εθνική πύλη gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτήν.