ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου 4,3 εκατ. ολοκλήρωσε η εταιρεία Quant

Αύξηση κεφαλαίου 4,3 εκατ. ολοκλήρωσε η εταιρεία Quant

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4,3 εκατ. ευρώ προχώρησε η Quant Master Servicer, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στην Ελλάδα. Με βάση ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση που ολοκληρώθηκε καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες της για την υλοποίηση του τριετούς αναπτυξιακού της πλάνου. 

Στόχος της Quant τα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσει τις εργασίες της στην Ελλάδα στη νευραλγική για την οικονομία δραστηριότητα της διαχείρισης καθυστερημένων απαιτήσεων. Παράλληλα, διεκδικεί σημαντικές αναθέσεις χαρτοφυλακίων και στην κυπριακή αγορά. 

Οι υπηρεσίες της Quant προς τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές στηρίζουν όλο το φάσμα εργασιών της διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων. Παρέχει καινοτόμους, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής του ομίλου Qualco. Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση πάσης φύσεως απαιτήσεων, όπως δάνεια καταναλωτικά και στεγαστικά, ναυτιλιακά, δάνεια μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, leasing κ.ά.
Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα μας γίνεται με  στόχο την εξυγίανση και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, με την αναδιάρθρωση των μικρών, μεσαίων και μεγάλων δανείων, απελευθερώνονται σημαντικά κεφάλαια, τα οποία διοχετεύονται στην οικονομία για την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Σκοπός της εταιρείας είναι η αποκατάσταση της πιστοληπτικής φερεγγυότητας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. 

Η Quant είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που απέκτησε διεθνή πιστοποίηση servicer από τον οίκο Fitch, με rating 2-, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα της εν λόγω κλίμακας. Οι υπηρεσίες της Quant προς τράπεζες και διεθνείς επενδυτές περιλαμβάνουν όλο το εύρος εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων απαιτήσεων, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής και παρέχοντας καινοτόμους, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των επισφαλειών με δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Quant ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 και είναι μέλος του ομίλου Qualco. Ο όμιλος απασχολεί 500 εργαζομένους και έχει δραστηριότητα σε 30 χώρες, εφαρμόζοντας τεχνολογικές λύσεις στη διαχείριση απαιτήσεων και στη μείωση πιστωτικού κινδύνου.