ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Επενδύσεις 200-250 εκατ. ευρώ στα νησιά

Επενδύσεις 200-250 εκατ. ευρώ στα νησιά

Τρία νέα χρηματοδοτικά οχήματα για την ενίσχυση των δημοσίων έργων υποδομών, ενέργειας αλλά και μεταφορών, όπως και για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων νησιωτικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας που φέρει τον τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο» και κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο να περάσει από την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα.

Με τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία, που φέρουν τις κωδικές ονομασίες «Πρόγραμμα “Νέαρχος”», «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας» και «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης και οι συνεργάτες του φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια της τάξεως των 200 έως 250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ευρωπαϊκούς πόρους και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις και στήριξη ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Οι πόροι αυτοί έρχονται να προστεθούν στον προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ του υπουργείου που αφορά κυρίως τα εξοπλιστικά προγράμματα του Λιμενικού.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Νέαρχος» έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, δημοσίων σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού, την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, και τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και δια-βίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Το υπουργείο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κρατικά ή και δημοτικά λιμενικά ταμεία, οι οργανισμοί λιμένων και το σύνολο των φορέων διαχείρισης λιμένων (ΦΔΕΛ) θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων θα γίνεται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Με το δεύτερο εργαλείο, το «Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας», στόχος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας (δηλαδή Κρήτη, Ιόνιο –συμπεριλαμβανομένης της Λευκάδας–, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο), περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα ή μεμονωμένα νησιά (δηλαδή Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, καθώς και στην Εύβοια) και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας θα ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το τρίτο πρόγραμμα είναι το «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς αυτούς. Αυτό το τρίτο ταμείο θα χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση ταμείων με πόρους του ΠΔΕ ή του ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.