ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Βουτιά» 76,3% των τουριστικών εσόδων το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020

«Βουτιά» 76,3% των τουριστικών εσόδων το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 3,514 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15,406 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Μείωση κατά 13,638 δισ. (-76,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,247 δισ. Η μείωση των εισπράξεων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 76,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 2,7%.

Στο ενδεκάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό μαζί με τη βρετανική, μειώθηκαν κατά 61,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,132 δισ., ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία παρουσίασαν πτώση κατά 66,3% στα 366 εκατ. Από τις χώρες εκτός Ε.Ε.-27, μείωση κατά 70,7% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 745 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ παρουσίασαν πτώση κατά 93,0% στα 82 εκατ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,9% στα 13 εκατ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε μόλις στις 176.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 81,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 76,3% και διαμορφώθηκε στα 7,278 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,656 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 72,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 83,7%. Η κίνηση από τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε κατά 68,6%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 61,9% και διαμορφώθηκε σε 1,516 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 69,5% και διαμορφώθηκε στις 466.000. Η κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε πτώση κατά 69,4% στο 1,061 εκατ. ταξιδιώτες, από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 90,9% και διαμορφώθηκε στις 104.000, ενώ η κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 95,7% στις 25.000 άτομα. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 20,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 49,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.