ΑΝΑΛΥΣΗ

Η μάχη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του Σίτι

Η μάχη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του Σίτι

Εχοντας εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε στους πρώην εταίρους του μια χρυσή ευκαιρία, να αδράξουν ορισμένες από τις επικερδείς δραστηριότητες στο πεδίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις οποίες εδώ και πολύ καιρό κυριαρχούσε το Λονδίνο. 

Είναι ένας πειρασμός, αλλά οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αντισταθούν. Η συμφωνία της ύστατης στιγμής, η οποία επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο για να διασφαλίσει ένα πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στα δύο μέρη, άφησε εκκρεμή πολλά και σημαντικά ζητήματα. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το τι θα έλθει να αντικαταστήσει την απεριόριστη πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, την οποία μέχρι πρότινος απολάμβαναν οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δύο πλευρές στοχεύουν τώρα να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία έως τον Μάρτιο. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες του κλάδου παροχής των εν λόγω υπηρεσιών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να τις παρέχουν σε πελάτες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας και της διαπραγμάτευσης μετοχών και παραγώγων. Ειδικότερα, οι συναλλαγές σε μετοχές εταιρειών με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν ήδη μετατοπιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ευρωπαϊκούς κόμβους όπως είναι το Παρίσι και το Αμστερνταμ. Είναι εύκολο να δει κανείς τις απώλειες που υφίσταται το Ηνωμένο Βασίλειο ως μια δίκαιη εξέλιξη: Θέλατε ως χώρα να τεθείτε εκτός των κόλπων της Ε.Ε., οπότε τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες. Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε πολλά και αποκαλυπτικά, παρουσιάζοντας σχέδιο για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, τον περιορισμό της εξάρτησης από μη αξιόπιστους τρίτους και την ένταξη περισσότερων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων υπό την κανονιστική εποπτεία της. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι η βαλκανοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πιθανότατα θα δημιουργήσει μια κατάσταση χειρότερη από πριν για τους πάντες, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.

Υπάρχει ένας λόγος που το Λονδίνο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κόμβο. Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε ένα μέρος έχει πολλά πλεονεκτήματα. Οι συναλλαγές είναι φθηνότερες και πιο αποτελεσματικές. Οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν ευκολότερα οικονομίες κλίμακας και να έχουν πρόσβαση σε πιο πλούσιες δεξαμενές ταλέντων για να αντλήσουν προσωπικό. Η μετατόπιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υποχρεωτικά προς την ηπειρωτική Ευρώπη θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας εκεί, αλλά θα βλάψει επίσης πελάτες και επενδυτές που επωφελούνταν από το καθεστώς του Λονδίνου ως κόμβου. Για να μην αναφέρουμε ότι η Ε.Ε., με τις ανεπαρκώς κεφαλαιοποιημένες τράπεζες και την ατελή χρηματοπιστωτική ένωση, είναι αρκετά απρόθυμη να αναπτύξει ταχύτητα προς πιο ολοκληρωμένα σχήματα.

Η λύση δεν είναι δύσκολη. Η Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παρέχουν εκατέρωθεν στις επιχειρήσεις τους πλήρη πρόσβαση, εφόσον τα ρυθμιστικά πλαίσιά τους επί των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ένθεν και ένθεν παραμένουν περίπου ισοδύναμα.