ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δρομολογείται νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ

Δρομολογείται νέος διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ

Τον διαγωνισμό για την παραχώρηση της έκτασης εμβαδού 1.450 στρεμμάτων, όπου έχουν αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), δρομολογεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη τού εν λόγω ακινήτου, τον ΟΣΕ. Το ακίνητο, που είναι γνωστό ως Θριάσιο ΙΙ, βρίσκεται δίπλα στην έκταση 588 στρεμμάτων όπου η κοινοπραξία Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έχει επιλεγεί, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, για να κατασκευάσει εμπορευματικό κέντρο μέσω μιας επένδυσης 150 εκατ. ευρώ.

Ο ΕΣΣΣΔΙ ολοκληρώθηκε τέλη 2018, ύστερα από περίπου 30 χρόνια καθυστερήσεων, ενώ ο διαγωνισμός που ξεκίνησε την άνοιξη του 2019 για την 25ετούς διάρκειας εκμετάλλευση και διαχείρισή του απέβη άγονος πέρυσι, καθώς δεν υποβλήθηκαν προσφορές από τα τρία σχήματα που είχαν περάσει στο τελικό στάδιο. Πλέον, το υπουργείο Υποδομών επιδιώκει την επαναδημοπράτηση του έργου και για τον σκοπό αυτό προχωράει σε προκαταρκτική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους επί των σχεδίων τευχών του διαγωνισμού. Στόχος είναι να καταρτιστεί σύμβαση παραχώρησης η οποία θα είναι ελκυστική για τους επενδυτές και συμβατή με την επιχειρηματική στρατηγική του ΟΣΕ. 

Το χρηματοοικονομικό μοντέλο βάσει του οποίου είχε «τρέξει» ο προηγούμενος –άγονος– διαγωνισμός προέβλεπε ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει με δαπάνες του τα υπολειπόμενα έργα και να εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό. Στον ΟΣΕ προβλεπόταν να παραμείνουν όλες οι υπηρεσίες διαχείρισης σιδηροδρομικών λειτουργιών και οι υπηρεσίες ελέγχου των συρμών, για τις οποίες ο οργανισμός θα εισέπραττε τα προβλεπόμενα τέλη χρήσης. Αυτά είναι μερικά μόνον από τα στοιχεία της νέας σύμβασης παραχώρησης που θα διαμορφωθεί ύστερα από διαβούλευση.

Ο εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός και ο σταθμός διαλογής του Θριασίου Πεδίου αποτελεί το μεγαλύτερο τέτοιου είδους συγκρότημα στη Νότια Ευρώπη. Εχει ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Συνοχής, με τη συνολική δαπάνη να τοποθετείται σε 250 εκατ. ευρώ. 

Εάν όμως δεν προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του διαγωνισμού, ενδέχεται να κινηθεί διαδικασία ανάκτησης των κοινοτικών κονδυλίων που καταβλήθηκαν ώστε ο ΕΣΣΣΔΙ να μετατραπεί σε διεθνές κέντρο συνδυασμένων μεταφορών. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το εμπορευματικό κέντρο που το σχήμα Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σχεδιάζει να υλοποιήσει σε τμήμα των 588 στρεμμάτων. Ωστόσο, ούτε από το συγκεκριμένο έργο λείπουν τα εμπόδια, καθώς εκκρεμεί η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν η Αρχή ζητήσει τροποποιήσεις επί του αρχικού, κυρωθέντος από τη Βουλή, κειμένου, θα απαιτηθεί η επανασύνταξή του και η εκ νέου κύρωσή του, γεγονός που θα σηματοδοτούσε περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης της επένδυσης των 150 εκατ. ευρώ. Ακόμη όμως και στο θετικό σενάριο της μη ύπαρξης τροποποιήσεων, υπολογίζεται πως απαιτούνται περίπου 18 μήνες για να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Με τα δεδομένα αυτά, η έκταση των 588 στρεμμάτων, το σιδηροδρομικό εμπορευματικό συγκρότημα (Θριάσιο ΙΙ) αλλά και οι παρακείμενες σε αυτό αποθήκες Κ1 και Κ2, συνολικού εμβαδού 56.000 τ.μ., αναμένουν την αξιοποίησή τους.