ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε όμιλοι διεκδικούν τον άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη

Πέντε όμιλοι διεκδικούν τον άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη

Στη δεύτερη φάση του πέρασε, εντός της εβδομάδας, ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2019. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο προωθείται μέσω ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), με το εκτιμώμενο κόστος να υπολογίζεται σε 180 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι όμιλοι που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, προκρίθηκαν στη συνέχεια της διαδικασίας. Σχετικό φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν καταθέσει η «Αβαξ», η «Ακτωρ Παραχωρήσεις», η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Intrakat και η κοινοπραξία του ομίλου Μυτιληναίου με την ισπανική Acciona.

Οποιος εκ των παραπάνω αναδειχθεί ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση της εθνικής οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα: το τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ., το τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος μήκους 25,7 χλμ. και το τμήμα Πύλος – Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο ακόμα στάδια. Το πρώτο αφορά τη διενέργεια ανταγωνιστικού διαλόγου και το δεύτερο την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, με τη φιλοδοξία του υπ. Υποδομών, που είναι η αναθέτουσα αρχή, να προβλέπει την υποβολή των σχετικών προσφορών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες βάσει των οποίων σχεδιάζουν να εκτελέσουν το έργο, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθούν οι προσφορές.

Πάντως, κατά κανόνα ο ανταγωνιστικός διάλογος απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο (τουλάχιστον με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία), ώστε εφόσον προκύψει ανάδοχος εντός του 2021, όπως είναι η στόχευση σήμερα, να αποτελέσει σημαντική επιτυχία.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της ΣΔΙΤ που θα υπογραφεί θα είναι 30 ετών, ενώ η αποπληρωμή του έργου θα γίνει μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας ή με άλλες τμηματικές καταβολές ποσών κατά την περίοδο λειτουργίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ιδιώτη που θα αναλάβει το έργο περιλαμβάνονται η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου, την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, η κατασκευή, η χρηματοδότηση και στη συνέχεια η συντήρηση και η λειτουργία του.