ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε πλειστηριασμό η Ναυτεμπορική – Σπάει σε τρία κομμάτια

Έως τις 4 Μαρτίου 2021 στις 11:00 ώρα η κατάθεση των προσφορών

Σε πλειστηριασμό η Ναυτεμπορική – Σπάει σε τρία κομμάτια

Την πρόσκληση διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών για τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της Ναυτεμπορικής, τα οποία και «σπάνε» στα τρία, δημοσίευσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα διενεργηθούν οι εξής διαφορετικοί διαγωνισμοί:

  • Ο πρώτος αφορά τα ακίνητα του ομίλου.
  • Ο δεύτερος τους τίτλους της ιστορικής εφημερίδας και των ιστοσελίδων της, όπως επίσης και το πιεστήριο.
  • Ένας τρίτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για τη θυγατρική Pestaola Media. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 4 Μαρτίου 2021 στις 11:00 ώρα.

Κάθε δεσμευτική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της, από Εγγυητική Επιστολή ισόποση (τουλάχιστον) με το προσφερόμενο τίμημα, νομίμως λειτουργούντος:

α) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή,
β) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή,
γ) πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος με έδρα σε χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D), ισχύος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης.

Όπου για την έκδοση εγγυητικής επιστολής (ιδίως από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή με έδρα σε χώρα μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) απαιτείται ο καθορισμός της διάρκειας ισχύος της, θα πρέπει να υπάρχει σχετική μνεία στο σώμα αυτής, ότι ισχύει μέχρι 31.12.2021.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ειδική διαχειρίστρια, την 04.03.2021 μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ναυτεμπορική βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Σεπτέμβριο. Η σημερινή ιδιοκτησία έχει καταθέσει αίτηση τριτανακοπής έναντι του ειδικού διαχειριστή. Εκτιμάται ότι η Eurobank, βασική πιστώτρια της εταιρείας, θα ζητήσει επίσπευση της εκδίκασης. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί στην ΑΑΔΕ στα σχετικά αρχεία. 

Πηγή: moneyreview.gr