ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγαλύτερη επιστρεπτέα στις κλειστές επιχειρήσεις

Μεγαλύτερη επιστρεπτέα στις κλειστές επιχειρήσεις

Με στόχο τη στήριξη των κλειστών κυρίως επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, στον κλάδο του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και τα γυμναστήρια, η κυβέρνηση αποφάσισε μέσω του πέμπτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να αυξήσει τις ελάχιστες ενισχύσεις υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν εργαζομένους. Συγκεκριμένα, όσες εκ των ανωτέρω κλειστών επιχειρήσεων δεν διαθέτουν προσωπικό θα λάβουν, εφόσον πληρούν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου (20%), ενίσχυση 1.000 ευρώ.

Οσες επιχειρήσεις απασχολούν από 1 έως 5 εργαζομένους, ελάχιστη ενίσχυση 2.000 ευρώ και πάνω από 5 εργαζομένους 4.000. Οι πληρωμές από το ελληνικό Δημόσιο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, ενώ οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 361.888. Ταυτόχρονα και όπως προκύπτει από την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, το ανώτατο ποσό του 5ου κύκλου καθορίζεται στις 100.000 ευρώ από 350.000 που ήταν ο προηγούμενους κύκλος, με στόχο να διατεθεί το ποσό σε όλους τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια. Το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ και είναι κατά το ήμισυ επιστρεπτέο.

Οπως προαναφέρθηκε, το 50% του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 30ή Ιουνίου 2021, ενώ το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς (0,64%) το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα.

Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή.
Προκειμένου όμως να λάβουν την ενίσχυση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε χθες το βράδυ «myBusinessSupport» έως 2 Φεβρουαρίου 2021. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών κωδικών του συστήματος Taxisnet. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 732.000 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση περίπου οι μισές θα λάβουν την κρατική ενίσχυση.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, τον κύκλο εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, τον αριθμό εργαζομένων σε αναστολή αλλά και το ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της 4ης επιστρεπτέας. Από την ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιστρεπτέας προκαταβολής 5, προκύπτει ότι από τις 732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 361.888. Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι:

– 262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο.
– 94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%.
– 12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019.
– 2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος κ.τ.λ.).