ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha Bank δρομολογεί την έκδοση ομολόγου 500-600 εκατ.

Η Alpha Bank δρομολογεί την έκδοση ομολόγου 500-600 εκατ.

Την έξοδο στις αγορές για την έκδοση ομολόγων τύπου Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ δρομολογεί η Alpha Bank στα τέλη του πρώτου 3μήνου και αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner (DK) για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Galaxy. H έκδοση ομολόγου Tier II εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για τον εμπλουτισμό των κεφαλαίων με κεφάλαια δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) αλλά και τη διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την DK, που θα έχει επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 3% (έως 300 μονάδες βάσης).

Ο χρόνος της έκδοσης είναι σε άμεση συνάρτηση με το κλίμα στις αγορές, καθώς βασική επιδίωξη της διοίκησης της Alpha Bank είναι το επιτόκιο της έκδοσης να κινηθεί κοντά στο 5%. Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2020 η τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαιά της με την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%, η τιμή του οποίου διαπραγματεύεται σήμερα λίγο κάτω από τα 95 ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,70% περίπου. Μέσω της έκδοσης η Alpha Bank εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσει σημαντικό μέρος της ζημίας των περίπου 300 μονάδων βάσης που θα προκληθεί από τη συναλλαγή του Galaxy, ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5%, ενώ 70 μονάδες βάσης θα προσθέσουν στον δείκτη κινήσεις όπως το swap των ομολόγων που ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο, η πώληση της συμμετοχής στη MasterCard και άλλες εποπτικές ανακατατάξεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank διαμορφώθηκε στο 18,3%, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων 3,4 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστα απαιτουμένου. Από την επικείμενη έκδοση ομολόγου και τα μέτρα που έχει λάβει η διοίκηση της Alpha Bank η θετική επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 2,2%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών, η τράπεζα είναι σε θέση να υποστηρίξει την περαιτέρω μείωση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων με ίδια μέσα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένο το κεφαλαιακό απόθεμα που θα δημιουργηθεί και τις προβλέψεις για οργανική κερδοφορία κατά το 2021-2022, η Alpha μπορεί να απορροφήσει τη ζημία που θα προκληθεί από τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, που είναι και ο στόχος έναντι του SSM. Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την DK ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) –περιλαμβάνει και τα ρυθμισμένα δάνεια– θα μειωθεί στο 24%, από 43% στα τέλη του εννεαμήνου, ενώ στο 13% θα υποχωρήσει ο δείκτης καθυστερήσεων (NPLs) στην Ελλάδα. Ετσι τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62%, στα 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα περιοριστούν στα 8 δισ. ευρώ, από 18,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020. H σύνθεση του χαρτοφυλακίου των NPEs μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε ποσοστό μόλις 54% έναντι 74% που είναι ο μέσος όρος των υπόλοιπων τραπεζών, ενώ το 46% του χαρτοφυλακίου των NPEs θα είναι σε καθυστέρηση κατώτερη των 90 ημερών.

Οι εκτιμήσεις για την Alpha Bank ανεβάζουν τα νέα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η κρίση στο 1,2-1,5 δισ. ευρώ σε σύνολο δανείων 5 δισ. ευρώ που έχουν μπει σε αναστολή πληρωμής. Οι προβλέψεις που έχει κάνει η τράπεζα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης ανέρχονται στο 2,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου της έναντι 0,5% που είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός δείκτης και, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το επίπεδο αυτό θεωρείται ικανοποιητικό, εφόσον πάντα η οικονομία ανακτήσει δυνάμεις κατά το β΄ τρίμηνο του έτους.