ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λύση στο μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη

Λύση στο μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη

Με την υποχρέωση της ΔΕΗ να διαθέσει προς πώληση από φέτος και μέχρι το 2023 λιγνιτική παραγωγή στους ανταγωνιστές της προμηθευτές ρεύματος μέσω διμερών συμβολαίων και σε σταθερή τιμή, κλείνει οριστικά ο φάκελος καταδίκης της χώρας από την Ε.Ε. για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη, που παραμένει ανοιχτός εδώ και 14 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο υπουργός Κώστας Σκρέκας με τους επικεφαλής των θεσμών, συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί «ως επανορθωτικό μέτρο για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού» που προκαλεί το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη, ένας ρυθμιστικά καθοριζόμενος μηχανισμός διάθεσης προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου τα επόμενα τρία έτη η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε τμηματική πώληση ενέργειας μέσω της σύναψης διμερών συμβολαίων με ιδιώτες προμηθευτές.

Οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το 2022 και το 2023 θα διαμορφωθούν σε ποσοστό 40% με βάση το προηγούμενο έτος. Δικαίωμα αγοράς των προϊόντων αυτών θα έχουν όλοι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργεια. Η διάθεση θα γίνεται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΡΑΕ σε προκαθορισμένη τιμή και όχι μέσα από διαδικασίες δημοπράτησης. Της εφαρμογής του μέτρου θα προηγηθεί market test προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον της αγοράς, αλλά και κάποιες επιμέρους σχεδιαστικές παράμετροι αυτού, όπως η τρίμηνη ή ετήσια διάρκεια των παραγώγων.

Η ΔΕΗ εμφανίζεται ικανοποιημένη από το μέτρο, με κύκλους της Επιχείρησης να σημειώνουν ότι «η υπόθεση του λιγνίτη κλείνει με δίκαιο τρόπο». Υπογραμμίζουν ότι η ΔΕΗ δεν ζημιώνεται γιατί θα πουλάει σε τιμή που θα διαμορφώνεται στην αγορά και όχι κάτω του κόστους, ενώ οι ποσότητες θα είναι πολύ μικρές λόγω της μειωμένης συμμετοχής του λιγνίτη στο μείγμα καυσίμων. Αναφέρουν ότι για φέτος οι ποσότητες θα είναι μόλις τρεις τεραβατώρες και γύρω στις δύο για το 2022 και το 2023 αντίστοιχα. Η εφαρμογή του μηχανισμού πέραν του ότι βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα 14 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο, θα συμβάλει στη βελτίωση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά προς όφελος των καταναλωτών και αυτό γιατί οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σταθερές ποσότητες σε σταθερές τιμές σε βάθος ετών, κάτι που θα τους επιτρέψει να μειώσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της νέας αγοράς, να διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο και να χαράξουν με μεγαλύτερη ασφάλειας τις εμπορικές πολιτικές τους.

Την προχθεσινή τηλεδιάσκεψη του υπουργού με τους θεσμούς απασχόλησαν ακόμη δύο θέματα. Το ένα αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία τέθηκε από την πλευρά των θεσμών ως βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων και επίτευξης των στόχων του ΕΣΕΚ. Ο κ. Σκρέκας δεσμεύθηκε ότι για την επίτευξη των στόχων αυτών το υπουργείο θα παρακολουθεί σε μόνιμη βάση το ισοζύγιο του λογαριασμού. Το έτερο θέμα αφορά τη λειτουργία του target model. Ο υπουργός ενημέρωσε τους θεσμούς για τα μέτρα που λαμβάνει η ΡΑΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.