ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατ’ εξαίρεση συμμετοχή στην επιστρεπτέα 5 για 10.000 επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση συμμετοχή στην επιστρεπτέα 5 για 10.000 επιχειρήσεις

Τη δυνατότητα ένταξης στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής 10.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στον τουρισμό, στον πολιτισμό – αθλητισμό και στις μεταφορές, που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και είχαν εξαιρεθεί, αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα καθορίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που πλήττονταν άμεσα την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, είναι επιλέξιμες στον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Ειδικά για τις παραπάνω επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως τις 19 Ιανουαρίου 2021), η πλατφόρμα myBusinessSupport, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου που λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2021, θα ανοίξει και πάλι για την αποδοχή από μέρους τους των ποσών ενίσχυσης, με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Φεβρουαρίου 2021.

Το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους και στις 4.000 ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων. Με την ίδια απόφαση θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ εξαίρεση αίτηση ένταξης στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 όσες επιχειρήσεις δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου», στην πλατφόρμα myBusinessSupport, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση. Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας myBusinessSupport.

Στο μεταξύ, πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 203.964 δικαιούχων του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 639 εκατ. ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται στις 3.133 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 269.420 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.