ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ο e-ΕΦΚΑ βάζει κόφτη στη σύνταξη χηρείας

Πότε ο e-ΕΦΚΑ βάζει κόφτη στη σύνταξη χηρείας

Ακόμη και σε μηδενική σύνταξη χηρείας μπορεί να οδηγήσει τους επιζώντες συζύγους η μεγάλη διαφορά ηλικίας σε συνδυασμό με τα λίγα χρόνια ασφάλισης του θανόντος. Πρόκειται για τους δύο βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις του τελικού ποσού της σύνταξης χηρείας και φθάνουν ακόμη και στη μη καταβολή της. Τις προϋποθέσεις που οδηγούν σε μηδενισμό της σύνταξης λόγω θανάτου περιγράφει αναλυτικά έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, που έρχεται έπειτα από ερωτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, και βάσει του ν. 4387/2016 (γνωστός και ως νόμος Κατρούγκαλου), η σύνταξη του επιζώντος συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποθανόντος και του επιζώντος συζύγου είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου. Η μείωση καθορίζεται ρητώς με ποσοστά που αφορούν πλήρη έτη διαφοράς ηλικίας και φτάνουν το 5% για έτη από 36 και άνω.

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ αποβιώσαντος και συζύγου, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται μείωση για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, που καθορίζεται σε:

• 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό.
• 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο.
• 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό.
• 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο.
• 5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Παράλληλα, με τον ν. 4499/2017 θεσμοθετήθηκε η χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ορίου σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο στην περίπτωση που η σύνταξή του είναι μικρότερη του κατωτάτου ποσού του αντίστοιχου προς τον χρόνο ασφάλισης του θανόντος.

Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίστηκε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξής του για 20 χρόνια ασφάλισης. Δηλαδή τα 384 ευρώ.

Εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, το ποσό των 384 ευρώ μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης.

Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των 15 ετών χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 360 ευρώ που αντιστοιχεί σε 15 χρόνια ασφάλισης.

Επομένως, στις περιπτώσεις που λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας μεταξύ του αποθανόντος και του επιζώντος συζύγου προκύπτει κάποιο ποσό σύνταξης μικρότερο του κατωτάτου ορίου, αλλά όχι αρνητικό, ο επιζών σύζυγος θα δικαιούται ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο των προαναφερθεισών διατάξεων.