ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευάλωτη η Ελλάδα στη «διαρροή άνθρακα» εκτός Ε.Ε., προειδοποιεί ο ΣΕΒ

Ευάλωτη η Ελλάδα στη «διαρροή άνθρακα» εκτός Ε.Ε., προειδοποιεί ο ΣΕΒ

Ζήτημα αντιμετώπισης του κινδύνου «διαρροής άνθρακα», δηλαδή του κινδύνου μεταφοράς της παραγωγής της Ε.Ε. σε χώρες χωρίς το κόστος που συνεπάγεται ο περιορισμός των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, θέτει ο ΣΕΒ μέσω του μηνιαίου δελτίου για την οικονομία και τις επιχειρήσεις του Ιανουαρίου, που είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal). Ο ΣΕΒ μάλιστα εκτιμά ότι η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, παρουσιάζει αυξημένη έκθεση στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα», επισημαίνοντας ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Ε.Ε. για το κλίμα επιτείνουν την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν το επιπλέον κόστος και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μέσω ενός συστήματος αποτελεσματικής τιμολόγησης άνθρακα, επισημαίνει ο ΣΕΒ αναλύοντας τους στόχους και τις προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Green Deal. Τονίζει δε ότι είναι σημαντικό και οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη να αναλάβουν παρόμοιες δεσμεύσεις για το κλίμα, καθώς το επίπεδο των παγκόσμιων προσπαθειών είναι ανεπαρκές για την εκπλήρωση των παγκόσμιων κλιματικών στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. 

Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την αντιστροφή της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, επισημαίνει ο ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας την υστέρηση της Ελλάδας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε σημαντικούς τομείς, όπως η διαχείριση αποβλήτων. Εκτίμηση του ΣΕΒ είναι ότι «η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγή αξίας για το περιβάλλον και την κοινωνία». 

Αναλύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες για νέες επενδύσεις ύψους 350 δισ. ευρώ κυρίως σε κλάδους όπως οι μεταφορές και ο οικιακός τομέας που δημιουργούν οι αναθεωρημένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έναντι 40% έως το 2030, ο ΣΕΒ επισημαίνει την ευκαιρία που δίνεται στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τους συνολικούς πόρους ύψους 72 δισ. ευρώ που θα λάβει από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. κατά την επόμενη δεκαετία, εκ των οποίων τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Η υιοθέτηση νέων βιώσιμων οικονομικών μοντέλων, αξιοποιώντας αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις τους διαθέσιμους πόρους της Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημαντική ευκαιρία για την ταχεία έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία και την επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης», υπογραμμίζει ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι η υστέρηση που παρουσιάζεται σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων και η χρήση δευτερογενών υλικών, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και η ηλεκτροκίνηση αποτελούν σήμερα πεδία ευκαιριών για επενδύσεις με θετικό πρόσημο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την Πράσινη Συμφωνία, αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που εμφανίζονται και τονίζει την ανάγκη στήριξης της μετάβασης, καταλήγει ο ΣΕΒ, υπενθυμίζοντας ότι οι ελληνικές βιομηχανίες μείωσαν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 29% μεταξύ 1990 και 2018, ποσοστό που υπερβαίνει τη συνολική μείωση των εκπομπών του βιομηχανικού κλάδου της Ε.Ε. (-22%) για το ίδιο διάστημα.