ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες επιδοτήσεις για Startups – Όλα τα κριτήρια

Νέες επιδοτήσεις για Startups – Όλα τα κριτήρια

Την επιδότηση νεοφυών επιχειρήσεων με ετήσιες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης άνω των 10.000 ευρώ, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2020, προβλέπει δράση του ΕΣΠΑ που αναμένεται ν’ ανοίξει τις επόμενες μέρες για την υποβολή των αιτήσεων.

Στόχος είναι να στηριχθεί η οικονομίακατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. Το μέτρο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην ψηφιακή πύλη Εlevate Greece (περίπου 90 επιχειρήσεις έχουν κάνει εγγραφή).

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους

• διαφόρων λειτουργικών εξόδωνΓια να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο δαπανών 10.000 ευρώ, που σημαίνει ότι η επιδότηση ξεκινά κατ’ ελάχιστο από τις 5.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο επιδότησης που μπορεί να εγκριθεί είναι οι 100.000 ευρώ.

Το καταβληθέν ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2021.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/mis. Βασικές προϋποθέσεις είναι οι επιχειρήσεις αυτές

• να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

• να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

• να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις

• να είναι συμβατές με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

• να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του elevate greece, πάνω από 300 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα ενίσχυσης. Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ.

Πηγή: Moneyreview.gr