ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις με τη βιομηχανία

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις με τη βιομηχανία

Με τη δεύτερη συνάντηση δικτύωσης των νεοφυών επιχειρήσεων με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων συνεχίστηκε η πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Ιnnovation Ready», η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας. 

Στο πλαίσιο της κλειστής συνάντησης που διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, επιχειρήσεις ενημερώθηκαν σχετικά με τις πατέντες αλλά και με τις startups που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λύσεων 4.0. Συγκεκριμένα, 11 νεοφυείς εταιρείες που έχουν αντλήσει χρηματοδότηση από επενδυτικά κεφάλαια παρουσίασαν σε 80 διαφορετικές επιχειρήσεις τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Ειδικότερα, οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν: πλατφόρμες εφαρμογών Internet of Things που δίνουν έλεγχο στον χρήστη οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος, λύσεις για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτόματη παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων πεδίου σε εμπορικές επιχειρήσεις και εργοτάξια και εφαρμογές σχεδιαστικών λύσεων ή ρομποτικών συστημάτων. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι εξής 11 startups: Bespot, Bota Systems AGSA, Data Viva, Ebneusys, Irida Labs,  Loctio, Netronix – airthinx, Phenometry, Pragma-IOT, Tekmon, Yodiwo, οι οποίες περιέγραψαν τις συνεργασίες που αναζητούν από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις των κλάδων στους οποίους απευθύνονται. 

Στις παρεμβάσεις τους στην εκδήλωση, οι κ. Φωκίων Τασούλας (group innovation and technology director, TITAN) και Βαγγέλης Μόρφης (M&O Lead Greece – Cyprus – Malta, Microsoft) σημείωσαν ότι «το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αναπτυχθεί και να ωριμάσει στα επίπεδα των αντίστοιχων οικοσυστημάτων των προηγμένων οικονομιών του κόσμου». Σε αυτή την κατεύθυνση –όπως επισήμαναν οι δύο ομιλητές– συμβάλλουν αξιόλογες πρόσφατες πρωτοβουλίες, όπως είναι η Πολιτεία Καινοτομίας που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης. Συνοψίζοντας τόνισαν ότι «ο ρόλος των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων είναι να αποτελέσουν παραδείγματα αλλαγής νοοτροπίας και να εμπλακούν ακόμη πιο ενεργά στην υποστήριξη και αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται από την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα».

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Innovation Ready» συνεχίζεται με σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων δικτύωσης για τεχνολογίες και εφαρμογές νέων υλικών, ενέργειας, κυκλικής οικονομίας κ.ά. Με βασικό μήνυμα ότι «στην Ελλάδα παράγεται αξιόλογη καινοτομία», η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ αποτελεί ευκαιρία μετασχηματισμού ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση από την καινοτομία σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.