ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αιφνίδια αλλαγή όρων σε διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ

Αιφνίδια αλλαγή όρων σε διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ

Σε αλλαγή των όρων του διαγωνισμού για την ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης – Νάξου προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ ένα μήνα μετά την προκήρυξή του και τέσσερις μόλις ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (5 Φεβρουαρίου), αιφνιδιάζοντας την αγορά και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε χθες την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών κατά δύο εβδομάδες και παράλληλα την απαλοιφή της πρόβλεψης διενέργειας ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Αντ’ αυτού, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της αποσφράγισης της μοναδικής προσφοράς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι συμμετέχοντες και την επιλογή της χαμηλότερης αυτών.

Η αρχική διακήρυξη, η οποία είχε αναρτηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020, προέβλεπε τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω σχετικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ σε αντίστοιχα έργα. Πρόκειται άλλωστε για μια μέθοδο που έχει χρησιμοποιήσει κατ’ επανάληψιν ο ΑΔΜΗΕ και η οποία αποτελεί, σύμφωνα και με δηλώσεις της διοίκησης του διαχειριστή, την ενδεδειγμένη μέθοδο για την αύξηση του ανταγωνισμού, την επίτευξη χαμηλότερου τιμήματος και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην πλευρά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Κύκλοι της «Ελληνικά Καλώδια» δεν κρύβουν τον αιφνιδιασμό τους αλλά και την ανησυχία τους, ενώ εκφράζουν ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της αλλαγής της μεθόδου κατακύρωσης και μάλιστα την ώρα που ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. «Γιατί να επιλεγεί μια διαδικασία “ξαφνικού θανάτου” έναντι μιας διαφανούς, αντικειμενικής και δοκιμασμένης μεθόδου επίτευξης της χαμηλότερης τιμής; Γιατί τώρα, ένα μήνα μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού και 4 ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής των προσφορών; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα;», είναι μερικά από το ερωτήματα που θέτουν οι ίδιοι κύκλοι.

Η πλευρά του ΑΔΜΗΕ διατείνεται πως η αλλαγή στη μέθοδο κατακύρωσης του διαγωνισμού οφείλεται στο ότι αναμένει μικρό αριθμό συμμετεχόντων και σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρεί τη μέθοδο της «μοναδικής προσφοράς» την καλύτερη για την επίτευξη της χαμηλότερης τιμής. Το επιχείρημα αυτό εντείνει τον προβληματισμό στην αγορά, καθώς περιέχει σημαντικές αντιφάσεις. Υπάρχουν κατ’ αρχάς αξιόπιστες πληροφορίες πως αναμένονται τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό, ίσως και περισσότεροι. Στον πιο πρόσφατο διαγωνισμό για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής (Αριάδνη), παρότι εμφανίστηκαν μόνο δύο συμμετέχοντες, εντούτοις διεξήχθη ηλεκτρονική δημοπρασία. Επίσης, στον διαγωνισμό για το υπόγειο σκέλος της διασύνδεσης Ρίου – Αντιρρίου, εμφανίστηκαν τρεις συμμετέχοντες και ο ΑΔΜΗΕ πέτυχε σημαντικότατες εκπτώσεις της τάξης του 20% από τις αρχικές προσφορές μέσω της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ είχε δηλώσει, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού, ότι «η μέθοδος του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού που υιοθετήθηκε συνέβαλε καθοριστικά στην εξασφάλιση σημαντικής έκπτωσης έναντι της τιμής εκκίνησης, καθώς ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων ήταν έντονος και στις δύο περιπτώσεις, κάτι που προκύπτει και από τον μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών προσφορών (189 συνολικά) που υποβλήθηκαν». Επιπλέον, ερωτήματα, τέλος, προκαλεί το γεγονός ότι αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο κατακύρωσης δεν έγινε για τον διαγωνισμό που αφορά τον υποσταθμό υψηλής τάσης της Σαντορίνης, o οποίος εξελίσσεται παράλληλα, παρόλο που και εκεί αναμένεται αντίστοιχος αριθμός συμμετεχόντων (τουλάχιστον τρεις).