ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τα νέα κόκκινα δάνεια στην Ευρωζώνη

«Καμπανάκι» Στουρνάρα  για τα νέα κόκκινα δάνεια στην Ευρωζώνη

Οι προβλέψεις που έχουν προϋπολογίσει οι τράπεζες για να καλύψουν τις ζημίες που θα προκαλέσει ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων μπορεί να είναι ανεπαρκείς, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. 

Ο κ. Στουρνάρας σημειώνει ότι η ΕΚΤ, σύμφωνα με το δυσμενές αλλά ευλογοφανές σενάριο, εκτιμά πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των τραπεζών της Ζώνης του Ευρώ είναι δυνατόν να ανέλθουν έως και σε 1,4 τρισ. ευρώ και ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι τράπεζες της Ευρωζώνης σχημάτισαν σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι οποίες ανήλθαν σε 0,76% επί του υπολοίπου των ενήμερων δανείων σε ετησιοποιημένη βάση. Επισημαίνει ωστόσο ότι «το ποσοστό αυτό είναι πιθανόν να υπολείπεται των πραγματικών συνολικών ζημιών», υπογραμμίζοντας παράλληλα ως επείγουσα ανάγκη «την παραγωγή αξιόπιστων και διαφανών χρηματοοικονομικών δεδομένων των τραπεζών». 

Οπως σημειώνει ο διοικητής της ΤτΕ, στοιχεία από διάφορα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ με υψηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων υποδηλώνουν ότι μια παρατεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης των ΜΕΔ σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στην υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων, π.χ. στον τομέα του πλαισίου αφερεγγυότητας και του πτωχευτικού δικαίου, θα μειώσει τα ποσοστά ανάκτησης και τελικά θα απειλήσει τη βιωσιμότητα των συναφών δανειοληπτών, ιδίως στην περίπτωση των επιχειρήσεων. Συνεπώς, καταλήγει ο κ. Στουρνάρας, «πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από τις προηγούμενες κρίσεις και να αναλάβουμε ενέργειες που θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση των ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, καθώς και την ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών μέσω συστημικών λύσεων, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020».