ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδοση ομολόγου έως 1 δισ. ευρώ εξετάζει η «Μυτιληναίος»

Εκδοση ομολόγου έως 1 δισ. ευρώ εξετάζει η «Μυτιληναίος»

Ετοιμος να κρούσει τις θύρες των διε-θνών κεφαλαιαγορών τους αμέσως επόμενους μήνες είναι, σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες τραπεζικές πηγές, ο όμιλος Μυτιληναίου. Διαθέτοντας μία από τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (BB από τη Fitch Ratings και BB- από τη S&P Global Ratings) και υψηλότατες ταμειακές ροές, εκτιμάται ότι μπορεί να αντλήσει σημαντικότατη ρευστότητα με ιδιαιτέρως ελκυστικά επιτόκια μειώνοντας το μέσο κόστος δανεισμού του και αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδοτική ισχύ για την ανάπτυξη των επενδυτικών του σχεδίων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και εξαγορές επιχειρήσεων όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΛΑΡΚΟ και τη διεκδίκηση συμβάσεων παραχώρησης όπως της Εγνατίας Οδού, μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων κ.ά.

Σύμφωνα με investment bankers από το Λονδίνο, ο όμιλος Μυτιληναίου δέχεται εισηγήσεις για την έκδοση, σε μία ή δύο φάσεις, χρεογράφων, η συνολική αξία των οποίων θα μπορούσε να είναι ακόμα και διπλάσια αυτής του 2019, δηλαδή της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου, και σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ελληνική επιχείρηση.

Η ευρύτερη διεθνής συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αναζήτηση από τους διαχειριστές κεφαλαίων για έστω και οριακές αποδόσεις, λόγω του ευρύτερου χαμηλού επιτοκιακού περιβάλλοντος που έχουν διαμορφώσει οι κεντρικές τράπεζες, σε συνδυασμό με τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου Μυτιληναίου, επιτρέπει την τιμολόγηση της υπό αξιολόγηση έκδοσης σε επίπεδα ενδεχομένως χαμηλότερα και αυτής του 2019, που φέρει κουπόνι 2,5%, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τίτλοι αυτοί, με τους οποίους ο όμιλος άντλησε 500 εκατ. στα τέλη του 2019, τελούν υπό διαπραγμάτευση σήμερα σε επίπεδα αξίας υψηλότερα της ονομαστικής και συγκεκριμένα μεταξύ 103,4 και 104,4, διαμορφώνοντας την απόδοσή τους στο 1,17%.

Ο όμιλος Μυτιληναίου ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά του για τη χρήση του 2020. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών της αγοράς εκτιμούν κύκλο εργασιών της τάξης του 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τη χρήση του 2019 παρά την ύφεση που έφερε η πανδημία, και κέρδη EBITDA στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ, παρόμοια δηλαδή με αυτά του 2019. Παράλληλα, εκτιμάται πως η διοίκηση του ομίλου θα εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος για τη χρήση, που θα διαμορφώσει τη μερισματική απόδοση με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής σε επίπεδα άνω του 2,5%.