ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια 450 εκατ. σε 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δάνεια 450 εκατ. σε 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δάνεια έως 50.000 ευρώ θα χορηγήσουν οι τράπεζες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ στο πλαίσιο του νέου Εγγυοδοτικού Ταμείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσω του νέου Εγγυοδοτικού Ταμείου θα δανειοδοτηθούν 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του μικρού μεγέθους τους έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. 

Ο προϋπολογισμός του νέου ταμείου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με 220 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν, συνεισφέροντας το υπόλοιπο ποσό. 

Τα δάνεια θα φέρουν την εγγύηση του Δημοσίου, με υψηλό ποσοστό κάλυψης που θα φθάνει το 80%, γεγονός που σημαίνει ότι οι εξασφαλίσεις που θα ζητούνται από τις τράπεζες θα περιορίζονται περίπου στο 20% του δανείου. 

Τα νέα δάνεια θα δοθούν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την πανδημία και ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ έχοντας υποστεί μείωση του τζίρου τους σε σχέση με το 2019. Εκτός από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που είχαν δραστηριότητα από το 2019 και πριν, δυνατότητα δανειοδότησης θα έχουν και οι νεοϊδρυθείσες, δηλαδή αυτές που δραστηριοποιήθηκαν το 2020, χρονιά κατά την οποία ξέσπασε η πανδημία, καθώς και αυτές που έκαναν έναρξη το τρέχον έτος. Το ανώτατο ποσό του δανείου ορίζεται στις 50.000 ευρώ ή στο 25% του τζίρου τους για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ το επιτόκιο δανεισμού θα καθορίζεται από την τράπεζα. 

Να σημειωθεί ότι το μικρό Εγγυοδοτικό είναι το τρίτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή από τον περασμένο Μάρτιο. Εχουν προηγηθεί το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας (COVID-19), μέσω των οποίων μέχρι σήμερα έχουν δοθεί δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ. Από αυτά το 1,3 δισ. ευρώ είναι δάνεια που δόθηκαν μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ στα περίπου 6 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας (COVID-19). Στο νέο πρόγραμμα, δηλαδή το μικρό Εγγυοδοτικό, θα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και επιχειρήσεις που δανειοδοτήθηκαν ήδη από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, αλλά όχι εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας (COVID-19), το οποίο σε σημαντικό βαθμό είχε στόχευση τις μεγάλες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία για τα δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα μέσω δύο κύκλων του Ταμείου, με βάση τα οποία στον πρώτο κύκλο το χαρτοφυλάκιο των εκταμιευμένων δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ και ο μέσος όρος δανείου διαμορφώθηκε στα 278.136 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο προς τις μεγάλες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ και ο μέσος όρος δανείου στα 4,4 εκατ. ευρώ. Στον δεύτερο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (COVID-19) το βάρος δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες κατανεμήθηκαν 2 δισ. ευρώ και ο μέσος όρος δανείου με βάση τις εγκρίσεις μέχρι σήμερα διαμορφώνεται στις 217.444 ευρώ, ενώ άλλα 470,1 εκατ. ευρώ δόθηκαν προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και ο μέσος όρος δανείου διαμορφώνεται στα 2,6 δισ. ευρώ.  

Η διασπορά των δανείων που δόθηκαν μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας (COVID-19), δείχνει ότι το 48,5% ποσού δανείων έχει εκταμιευθεί προς επιχειρήσεις της Αττικής, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 14,8% και η Κρήτη με 8,7%.