ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τριπλή αποτίμηση της Forthnet από τo Ambrosia Capital

Τριπλή αποτίμηση της Forthnet  από τo Ambrosia Capital

Μέσω τριών διαφορετικών μεθόδων αποτιμά την εύλογη αξία της μετοχής της Forthnet το Ambrosia Capital, το οποίο ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της εταιρείας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών αυτής από τη United Group. 

Οπως προκύπτει από τη χρηματοοικονομική μελέτη του συμβούλου, η εύλογη αξία της εταιρείας τοποθετείται σε 0,159 ευρώ ανά μετοχή βάσει της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Ωστόσο, αυξάνεται σε 0,169 και 0,181 ευρώ ανά μετοχή, εάν χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι των πολλαπλασιαστών εισηγμένων εταιρειών (π.χ. αξία εταιρείας προς κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) και της σύγκρισης της αξίας της Forthnet με ομοειδείς εταιρείες που έχουν εξαγοραστεί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αποτιμώντας την εύλογη αξία της Forthnet σε 0,181 ευρώ ανά μετοχή, βάσει εξαγορών αντίστοιχων εταιρειών, το Ambrosia Capital λαμβάνει υπόψη την απορρόφηση παρόχων όπως η βρετανική Talk Talk από το Toscafund Asset Management, η Telekom Romania από τη γαλλική Orange, η Play Communications από τη γαλλική Illiad και η βουλγαρική Vivacom από τη United Group. Εξετάζει ακόμη και τις παλαιότερες περιπτώσεις εξαγοράς των ελληνικών Cyta Hellas και Hellas Online από τη Vodafone, αλλά και της πολωνικής Netia από τη Cyfrowy Polsat. 

Επίσης, για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της μετοχής της Forthnet, με βάση τους πολλαπλασιαστές εισηγμένων εταιρειών, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος εξετάζει τις περιπτώσεις των ομίλων Liberty Global, ΟΤΕ, Proximus, Telekom Austria και NOS SGPS. 
Η δημόσια πρόταση της United για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Forthnet υποβάλλεται στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την περίοδο αποδοχής να ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου. Η United Group επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας. Οπως επίσης επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, αναμένεται περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. Διαδίκτυο και κινητή τηλεφωνία).

Εκτός ταμπλό

Η δημόσια πρόταση της United Group θα οδηγήσει εκτός ταμπλό τη Forthnet, η οποία το 2000 αποτέλεσε την πρώτη «εταιρεία Ιντερνετ» που εισήγαγε τις μετοχές της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου. Τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδύσεων, ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, σε πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό, αλλά και για την απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.