ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκαταβολή 2,1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Προκαταβολή 2,1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε προκαταβολή 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να προσβλέπει η Ελλάδα, αμέσως μετά την έγκριση του εθνικού της σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από τις χθεσινές ανακοινώσεις της Κομισιόν, έπειτα από την έγκριση του κανονισμού του Ταμείου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση μεταξύ των κρατών-μελών, με προβλεπόμενη είσπραξη 16,24 δισ. ευρώ από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαθέσει 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις, για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι επιχορηγήσεις θα είναι 312,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα θα πάρει τα 16,24 δισ. ευρώ,  με το μεγαλύτερο μέρος να δεσμεύεται το 2021 και 2022. Η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον πίνακα, θα είναι από τις πλέον ευνοημένες, αφού προηγούνται μόνο μεγάλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε αφορά τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τους κανόνες για την πρόσβαση στον μηχανισμό ανάκαμψης. 

Προβλέπεται ότι μπορούν να χρηματοδοτούνται έργα αναδρομικά, που άρχισαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020. Η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη για τρία χρόνια και οι κυβερνήσεις μπορούν να ζητήσουν προχρηματοδότηση έως και 13% για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της Κομισιόν, η προχρηματοδότηση θα διατεθεί αμέσως μόλις εγκριθούν τα εθνικά σχέδια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα χορηγηθεί εκεί όπου χρειάζεται το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον το 37% των δαπανών των εθνικών σχεδίων πρέπει να κατευθυνθεί στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και τουλάχιστον το 20% στην ψηφιακή μετάβαση.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «προκειμένου να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να επικεντρώνονται σε σημαντικούς για την Ε.Ε. τομείς πολιτικής όπως είναι η «πράσινη» μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας. Αλλοι σχετικοί τομείς είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η οικονομική συνοχή και ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και εδαφική συνοχή. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα σχέδια που παρέχουν στήριξη στις εθνικές αρχές για την καλύτερη προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση κρίσεων. Χρηματοδότηση μπορούν να λάβουν ακόμη οι πολιτικές για τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Ο κανονισμός ορίζει επίσης ότι τα χρήματα από τον μηχανισμό μπορούν να χορηγούνται μόνο σε κράτη- μέλη που αποδεδειγμένα σέβονται το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Χαιρετίζοντας την έγκριση του κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για να τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, σημειώνει η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να υποβάλουν επισήμως τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα εγκριθούν από το Συμβούλιο.