ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο επενδυτικό – ασφαλιστικό πρόγραμμα από τη Eurolife FFH

Νέο επενδυτικό – ασφαλιστικό πρόγραμμα από τη Eurolife FFH

Το My Investment Plan έχει στόχο τη δημιουργία ενός μελλοντικού κεφαλαίου μέσα από συστηματικές καταβολές και επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια, την επαγγελματική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ετσι, δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να προγραμματίζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει πέντε επενδυτικές στρατηγικές, απαντώντας στις ξεχωριστές ανάγκες και στα διαφορετικά προφίλ ανθρώπων, ενώ αντισταθμίζει το επενδυτικό ρίσκο μέσω συστηματικών καταβολών και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα. Επιπροσθέτως, συνδυάζει τη δημιουργία κεφαλαίου με την παροχή προστασίας στα μέλη μιας οικογένειας, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά, ώστε να μπορούν με αυτοπεποίθηση να κάνουν σχέδια για το αύριο.

Το My Investment Plan παρέχει στους κατόχους του μια σειρά από σημαντικά οφέλη που το καθιστούν ιδιαιτέρως ελκυστικό. Μεταξύ αυτών, δίνει τη δυνατότητα ελάχιστου μηνιαίου ασφαλίστρου 50 ευρώ, επιτρέποντας σε κάθε κάτοχο να το προσαρμόζει ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του. Ο χρονικός ορίζοντάς του σχεδιάζεται βάσει των εξατομικευμένων οικονομικών στόχων, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση και στην πληρωμή του ασφαλίστρου – όπως αύξηση ή μείωσή του μετά τον πρώτο χρόνο και δυνατότητα καταβολής πρόσθετου έκτακτου εφάπαξ ασφαλίστρου. Επιπλέον, επιτρέπει στον ασφαλισμένο, υπό προϋποθέσεις, να προχωρεί σε ολική ή μερική εξαγορά του λογαριασμού επένδυσης, καθώς και προοπτική αποδόσεων, μέσω των πέντε επενδυτικών στρατηγικών, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν έως και δύο φορές τον χρόνο, χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης και συμπληρωματικών καλύψεων προστασίας, ενισχύοντας τον ασφαλιστικό χαρακτήρα του προγράμματος. 

Τέλος, οι κάτοχοί του μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για το My Investment Plan μέσω του Eurolife Connect, την online πλατφόρμα της Eurolife FFH που δίνει στους πελάτες της πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε ό,τι αφορά τα προγράμματά τους στην εταιρεία. Το νέο πρόγραμμα διατίθεται από το εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων με τους οποίους συνεργάζεται η Eurolife FFH.