Τα νέα μέτρα στήριξης για ενοίκια, επιστρεπτέα

Τα νέα μέτρα στήριξης για ενοίκια, επιστρεπτέα

3' 59" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Εως τις 22 Φεβρουαρίου μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στον 6ο κύκλο ενισχύσεων του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και όπως είχε προαναγγελθεί αφορά τον τζίρο Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσει νέος κύκλος επιστρεπτέας, ο 7ος, ο οποίος θα καλύπτει την απώλεια τζίρου όλου του πρώτου τριμήνου και θα συνυπολογισθούν τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο γύρο. Ο προϋπολογισμός του 6ου κύκλου υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ του 7ου θα ανεβεί στο 1 δισ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις του 6ου γύρου θα δοθούν τις πρώτες μέρες του Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Καθώς αφορούν μόνο έναν μήνα, τον Ιανουάριο, το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο στις 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζομένους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους. Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζομένους, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζομένους και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζομένους. Οπως και στον 5ο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέα, υπό τον όρο της διατήρησης των εργαζομένων έως την 31η Ιουλίου 2021.

Στη χθεσινή απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ακριβείς προϋποθέσεις υπαγωγής στον 6ο κύκλο, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση «για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως

Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

α) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από χίλιους (1.000) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021.

β) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

γ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

δ) Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

ε) Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021».

Τα νέα μέτρα στήριξης  για ενοίκια, επιστρεπτέα-1Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ενοικίου 100% και ποιοι 40% Ιανουάριο και Φεβρουάριο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (Α.1025/2021) με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις που δικαιούνται έκπτωση 100% και αυτές που δικαιούνται έκπτωση 40% στο ενοίκιο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
Στην απόφαση ορίζεται ότι ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, λόγω κορωνοϊού και η οποία έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 4 Ιανουαρίου ή δευτερεύοντα με μεγαλύτερα έσοδα από τον κύριο έναν από τους αναγραφόμενους στο παράρτημα της απόφασης, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος. Στην κατηγορία αυτή, που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή, περιλαμβάνονται μία σειρά από δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μεταφορές, ξενοδοχεία και καταλύματα, εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οργάνωση συνεδρίων, γυμναστήρια και πάρκα αναψυχής.

Για τις επιχειρήσεις που απλώς πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊόύ προβλέπεται απαλλαγή του 40% του μισθώματος. Αυτές περιλαμβάνουν καλλιέργειες φυτών, δασοκομία, αλιεία, εξορύξεις μεταλλευμάτων, παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, φρούτων και λαχανικών, γαλακτοκομεία, αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή μακαρονιών, ζάχαρης, κακάου, και άλλων ειδών διατροφής, ζωοτροφών, ζυθοποιία, παραγωγή αναψυκτικών, κλωστοϋφαντουργία, κατασκευή ενδυμάτων και υποδημάτων, προϊόντων από ξύλο, χαρτιού και χαρτονιού, εκτύπωση εφημερίδων και άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες, παραγωγή χρωμάτων, αρωμάτων, πλαστικών, κεραμικών, ασβέστη και γύψου, κατασκευές διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και κοσμημάτων και παιχνιδιών, επισκευές, ηλεκτρικές, υδραυλικές εργασίες, αλλά και μία σειρά από κλάδους χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει ανακοινώσει ότι θα συνεχιστεί και τον Μάρτιο η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αναστολή με κρατική εντολή, όπως εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις πολιτισμού και αθλητισμού. 

 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή