ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση στην ενίσχυση επιχειρήσεων

Παράταση στην ενίσχυση επιχειρήσεων

Στην απόφαση να παραταθούν κατά έξι μήνες οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υλοποίηση ενταγμένων έργων σε εννέα δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προχώρησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην οικονομία.

Οι δράσεις που παρατείνονται οριζόντια κατά 6 μήνες είναι οι ακόλουθες:

• Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
• Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός.
• «Επιχειρούμε Εξω».
• Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση.
• Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
• «Ψηφιακό Αλμα».
• «Ψηφιακό Βήμα».

Οι παρατάσεις για τις εννέα δράσεις αφορούν 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1,833 δισ. ευρώ. Με τις ίδιες αποφάσεις υιοθετούνται και επιμέρους διαχειριστικές απλοποιήσεις ήσσονος σημασίας.