ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατανομή ενισχύσεων, επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού

Κατανομή ενισχύσεων, επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού

Την απόφαση κατανομής των ποσών των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου (για τον α΄ κύκλο του 2019) υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Συνολικά το ποσό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ και το ποσό της επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης φθάνει τα 980 εκατ. ευρώ. Τα ποσά που αφορούν κυρίως σε επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης κατανέμονται στους αρμόδιους φορείς ως εξής:

Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης): 116,25 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) Περιφέρειας Αττικής: 23,2 εκατ. ευρώ καθώς και 630.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 42,85 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 90,75 εκατ. ευρώ αλλά και 135.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 9,36 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 73,7 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 34,7 εκατ. ευρώ καθώς και 570.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 47,8 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 62,9 εκατ. ευρώ και 465.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 22,77 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης: 31,78 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 21,85 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 17,6 εκατ. ευρώ.
ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 26,65 εκατ. ευρώ και 1,7 εκατ. ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου: 13,3 εκατ. ευρώ.
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ): 344,54 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ ως φορολογική απαλλαγή.