ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία πρώτης κατοικίας μέχρι τις 31 Μαΐου υπό όρους

Προστασία πρώτης κατοικίας μέχρι τις 31 Μαΐου υπό όρους

Ημερομηνία λήξης την 31η Μαΐου έχει η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, που βαίνει προς το τέλος της μετά το «πάγωμα» που δόθηκε στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία η προστασία θα δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Η προστασία θα δίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για όσες επιχειρήσεις ή νοικοκυριά χαρακτηρίζονται «κορωνόπληκτα», έχοντας υποστεί μείωση του εισοδήματός τους ή τους τζίρου τους λόγω της πανδημίας.

Την απελευθέρωση των πλειστηριασμών προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες, αλλά πήρε «προσωρινή αναστολή» μετά το νέο lockdown στην οικονομία. Η κατάργηση της προστασίας για κάθε είδους ακίνητο από την 1η Ιουνίου αποτελεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας της κυβέρνησης με τους θεσμούς, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Ιανουαρίου. 

Eξωδικαστικός μηχανισμός

Η ημερομηνία επανέναρξης των πλειστηριασμών για κάθε τύπου ακίνητο συμπίπτει με την ημερομηνία ενεργοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού την 1η Ιουνίου, στον οποίο θα μπορούν να καταφεύγουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και προς το Δημόσιο. Στο υπουργείο Οικονομικών και στην Ενωση Τραπεζών εργάζονται εντατικά για τη δημιουργία της πλατφόρμας που θα υποδέχεται τις αιτήσεις, αλλά και για τη δημιουργία του αλγόριθμου βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών για όσες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα καταφύγουν στη διαδικασία.

Στο μεσοδιάστημα όλοι όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία και προκειμένου να λάβουν την προστασία της πρώτης τους κατοικίας θα πρέπει να λάβουν σχετική βεβαίωση, η οποία, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, θα χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην πλατφόρμα θα παρέχεται πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr. Η υποβολή της αίτησης θα συνεπάγεται άδεια του δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όπως επίσης και όλων των δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων. Επίσης, θα συνεπάγεται αυτοδικαίως την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

Βεβαίωση «κορωνόπληκτου»

Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του νόμου «Γέφυρα 1» και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση κορωνόπληκτου θα δίνεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού, και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή του νόμου, η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης «κορωνόπληκτου» θα πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο το αργότερο τη 15η ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού.

Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, πληγέντες από την πανδημία, οι οποίοι δικαιούνται προστασία της πρώτης τους κατοικίας έως τις 31 Μαΐου, θεωρούνται:  

1) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

α) Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%. 

β) Για ποσά από 1.001 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

γ) Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%. 

Η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

2) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του β΄ τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

3) Ανεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

4) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

5) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα στοιχεία που τηρεί η φορολογική διοίκηση. 

6) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή με το μηχανισμό «Συνεργασία», και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Κριτήρια εισοδήματος

Εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή συμβιούντος και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του συζύγου ή συμβιούντος του και των εξαρτώμενων μελών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται οι λογιστικοποιημένοι τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή συμβιούντος και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
Οπως αναφέρει η σχετική διάταξη, για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ., όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.