ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο θεσμικό πλαίσιο για κρατική βοήθεια σε φυσικές καταστροφές

Νέο θεσμικό πλαίσιο για κρατική βοήθεια σε φυσικές καταστροφές

Ενα νέο θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικής αρωγής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών, με νομοσχέδιο που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο καθεστώς αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ένα πλαίσιο συντονισμού των διαδικασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών.

Επίσης, δημιουργούνται εξειδικευμένες δομές, οι οποίες θα αναλάβουν τις διαδικασίες χορήγησης των πληγεισών περιοχών, τη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων και έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, καθώς και τον συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης των πληγέντων. Μεταξύ άλλων, με το νομοσχέδιο:

• Ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο  την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.

• Σε συνέχεια και των πρόσφατων παρεμβάσεων, μετά το πλήγμα της θεομηνίας του «Ιανού», αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, ώστε να αντιμετωπισθεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, να διασφαλισθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και να επιτευχθεί ο συντονισμός στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού.

• Διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας.

• Ψηφιοποιείται η διαδικασία, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία θα καθιστά τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης γρήγορη, αποτελεσματική, με δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων και των σχετικών δηλώσεων.

• Παρέχονται κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση, μέσω σχετικής διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επιχειρήσεις να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση.

• Διαμορφώνονται οι συνθήκες για την κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου Κρατικής Αρωγής, το οποίο, με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και διαφανείς κανόνες λειτουργίας, θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης για το Ταμείο θα είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Την εποπτεία του Ταμείου αναλαμβάνει η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00.