ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάγκη κατάρτισης για τα νέα επαγγέλματα

Ανάγκη κατάρτισης για τα νέα επαγγέλματα

Στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας και θα προσφέρουν κατάρτιση για τα νέα επαγγέλματα, τα οποία θα δημιουργηθούν μετά την πανδημία, πρέπει να αναδιανεμηθούν οι κρατικοί πόροι μόλις διακοπούν τα σημερινά προγράμματα για την προστασία των θέσεων εργασίας, υποστηρίζει η Alpha Bank στο χθεσινό της δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Οι αναλυτές της τράπεζας (επικεφαλής οικονομολόγος Παναγιώτης Καπόπουλος) σημειώνουν ότι η αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των ηπιότερων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, παρότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου (-10% έναντι -6,8% στην Ευρωζώνη). Η Ελλάδα, υποστηρίζουν, έδωσε έμφαση σε μέτρα που διασφάλιζαν τις θέσεις εργασίας θέτοντας τη διατήρησή τους ως προϋπόθεση για την παροχή της κρατικής στήριξης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, μεταξύ ενός επιλεγμένου δείγματος ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα φέρεται να έχει δαπανήσει το 15,3% του ΑΕΠ της το 2020 σε παρεμβάσεις κάθε είδους για την αντιμετώπιση της πανδημίας (παροχή ρευστότητας, αναβολή είσπραξης εσόδων, εγγυήσεις, παρεμβάσεις δαπανών και εσόδων). Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει ελαφρώς το μέσο ποσοστό των επιλεγμένων χωρών, 14,4%, αν και υπολείπεται σημαντικά των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ωστόσο, η σύνθεση είναι διαφορετική, καθώς οι παρεμβάσεις δαπανών και εσόδων, που αφορούν επιδόματα ανεργίας, επιδοτήσεις μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, εκπτώσεις φόρων κ.λπ., ξεπερνούν το 70% των συνολικών μέτρων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι πολιτικές προστασίας των θέσεων εργασίας είναι αποτελεσματικότερες έναντι των πολιτικών προστασίας του εισοδήματος, που εφάρμοσαν π.χ. οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, για τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, δεδομένης και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η προστασία της απασχόλησης πρέπει στο μέλλον να συνοδεύεται από επανακατάρτιση, για τα νέα επαγγέλματα που θα δημιουργηθούν.