ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί αργεί η αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια

Γιατί αργεί η αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια

Το σοβαρότατο πρόβλημα που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων είναι αυτό που σχετίζεται με την αδυναμία κατάθεσης των ποσών της αποζημίωσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, σημειώνει ο Αλκης Κωφός, φοροτεχνικός συνεργάτης του Γραφείου Ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ. Σημαντικό μέρος τής μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημίωσης οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στο Taxisnet όσο κυρίως στη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την κατάσταση των λογαριασμών αυτών, ώστε να μην είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των αποζημιώσεών τους από τον μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Οι όχι και τόσο ευρέως γνωστοί αυτοί κανόνες συμπεριλαμβάνονται κυρίως στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1140/2006 και στην τροποποιητική της 1019/31-1-2020 του υπουργείου Οικονομικών και είναι οι εξής:

1. Κάθε δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης λόγω μείωσης ενοικίων ακινήτων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ, έστω και καθυστερημένα, τον τραπεζικό λογαριασμό του για να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται. Συγκεκριμένα, το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να καταχωριστεί στη σελίδα του δικαιούχου στο Taxisnet, στην αριστερή στήλη «My Taxisnet» και στο παράθυρο «Δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ».

2. Η τελευταία ΠΟΛ 1019/20 αναφέρει ρητά ότι «Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους». Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή, δεν κατατίθενται χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της αποζημίωσης είναι πρώτο.

3. Το όνομα του εκμισθωτή – δικαιούχου της αποζημίωσης μπορεί να είναι πρώτο ή και δεύτερο στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης.

4. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να έχει ανοιχθεί σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει από GR. Η κατάθεση σε τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να προβλέπεται, ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

5. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει χαρακτηριστεί «αδρανής». Αδρανής θα χαρακτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος αδρανής, χρειάζεται αίτηση στην τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών.

Η τήρηση όλων των παραπάνω κανόνων είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη για την είσπραξη των αποζημιώσεων των εκμισθωτών, που είναι με τον νόμο αφορολόγητες και ακατάσχετες.