ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένη κατά 39 ευρώ η μέση σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου

Μειωμένη κατά 39 ευρώ η μέση σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου

Την υποχώρηση των νέων κύριων συντάξεων σε σύγκριση με τις παλιές, ως αποτέλεσμα της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού μετά την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 που έμεινε γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, επιβεβαιώνουν για έναν ακόμη μήνα, τον Φεβρουάριο, τα επίσημα στοιχεία απονομής συντάξεων. 

Το πληροφοριακό σύστημα «Ηλιος» δείχνει επίσης ότι τον Φεβρουάριο (απολογισμός Ιανουαρίου) πληρώθηκαν 21.105 νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, αριθμός μικρότερος μεν, κοντά δε σε αυτόν που πληρώνεται κατά τους τελευταίους μήνες, και ενώ δεν έχει αρχίσει να υλοποιείται η δέσμη μέτρων που προωθεί το υπουργείο Εργασίας, με στόχο τον μετριασμό των συνεπειών της καθυστέρησης στην έκδοση των συντάξεων στη ζωή των ασφαλισμένων. 

Η προκαταβολή

Είναι ενδεικτικό ότι η τροπολογία για την προσωρινή προκαταβολή σύνταξης ψηφίστηκε ήδη, και εκτιμάται ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον δύο μήνες. Το ποσό θα κυμαίνεται μεταξύ 360 και 384 ευρώ, ενώ στη συνέχεια, κατά μέσον όρο, θα λάβουν οριστική σύνταξη της τάξης των 695 ευρώ τον μήνα. Τόσο είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Ηλιος», η μέση κύρια σύνταξη των νέων συνταξιούχων, έναντι 734,27 ευρώ μεικτά που διαμορφώνεται αντίστοιχα η μέση κύρια σύνταξη όλων των «παλαιών», ήτοι απώλεια της τάξης των 39,27 ευρώ. 

Να σημειωθεί ότι στις κύριες συντάξεις συγκαταλέγονται εκτός από τις γήρατος και οι αναπηρικές καθώς και οι χηρείας, που κατά κανόνα είναι σημαντικά χαμηλότερες. Συνεπώς, ανάλογα με τον αριθμό των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των νέων οριστικών κύριων συντάξεων, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στο μέσο ποσό. Ομως η μείωση των νέων συντάξεων έναντι των παλαιών, προ και μετά του νόμου Κατρούγκαλου, είναι εμφανής. Και τον Ιανουάριο, η μέση κύρια νέα σύνταξη ήταν στα 692,21 ευρώ έναντι 733,22 ευρώ των παλαιών κύριων συντάξεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία Φεβρουαρίου, ο συνολικός αριθμός νέων κύριων συντάξεων που εκδόθηκαν ανήλθε στις 16.723, στις οποίες προστέθηκαν 3.967 νέες επικουρικές και 415 μερίσματα. 

2.470.088 συνταξιούχοι

Συνολικά, τον Φεβρουάριο για συντάξεις και μερίσματα καταβλήθηκαν 2,27 δισ. ευρώ σε 2.470.088 συνταξιούχους. Συνολικά, πληρώθηκαν 4.388.614 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.747.901 ήταν κύριες, οι 1.236.362 επικουρικές και 404.351 μερίσματα. Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 734,27 ευρώ και η μέση επικουρική στα 194,39 ευρώ. Το 29,8% των συνταξιούχων, δηλαδή ένας στους τρεις, είναι ηλικίας άνω των 81 ετών. Το 33,9% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 33,3% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,2% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών και προφανώς λαμβάνουν συντάξεις είτε αναπηρίας είτε θανάτου. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2,29 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Η πλειοψηφία των κύριων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ, ενώ μόλις το 34% των κύριων συντάξεων γήρατος ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ.