ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «βλέπει» η Axia

Ενίσχυση μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «βλέπει» η Axia

Ετήσια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 15,9% την περίοδο 2020-2023 προβλέπει η Axia Ventues σε νέα της ανάλυση για την εισηγμένη. Η εκτίμηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των έργων ΑΠΕ και στην ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, η Axia προβλέπει την άνοδο των εσόδων του ομίλου κατά 14% σε ετήσια βάση κατά την ίδια περίοδο, εξέλιξη που οφείλεται στην εκτίμηση για αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 15,4%, την ενίσχυση του όγκου κυκλοφορίας στις παραχωρήσεις αυτοκινητόδρομων και την προσθήκη χωρητικότητας στον κλάδο ΑΠΕ, όπου η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 600 MW μέχρι το 2023. Στο πλαίσιο αυτό, η Axia σπεύδει να αυξήσει την τιμή-στόχο της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε 10,9 ευρώ, μια αύξηση κατά 24% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή-στόχο των 8,8 ευρώ.

Για παράδειγμα, μετά την εκτιμώμενη πτώση των εσόδων του ομίλου σε 1,02 δισ. ευρώ κατά τη χρήση του 2020, η Axia αναμένει τη σταδιακή αύξησή τους σε 1,13 δισ. ευρώ φέτος, 1,4 δισ. ευρώ το 2022 και 1,52 δισ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 308,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020, 342,5 εκατ. ευρώ το 2021, 401,6 εκατ. ευρώ το 2022 και 480,6 εκατ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν σε 22,5 εκατ. ευρώ φέτος (από εκτίμηση για κέρδη 16 εκατ. ευρώ το 2020), προτού διπλασιαστούν σε 43 εκατ. ευρώ το 2022 και ενισχυθούν έτι περαιτέρω σε 54,5 εκατ. ευρώ το 2023. 
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή προβλέπεται να διαδραματίσει η ενίσχυση του κατασκευαστικού αντικειμένου του ομίλου με νέα έργα παραχώρησης, όπως το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, ύψους 450 εκατ. ευρώ, και το καζίνο στο Ελληνικό, που θα προσθέσει επιπλέον 800 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου θα εκτιναχθεί φέτος σε 2,8 δισ. ευρώ, από 1,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του εννεαμήνου του 2020, με αποτέλεσμα ο όμιλος να διαθέτει πλέον μερίδιο αγοράς της τάξεως του 30%. 

Προσφορές ύψους 2 δισ. 

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υποβάλει προσφορές ύψους 2 δισ. για την ανάληψη νέων έργων στην ελληνική επικράτεια, όπως για παράδειγμα η διαχείριση της Εγνατίας Οδού, ενώ συμμετέχει και σε διαγωνισμούς, όπως ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.