ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δηλώσεις συμμετοχής για τον ένατο κύκλο του προγράμματος egg

Δηλώσεις συμμετοχής για τον ένατο κύκλο του προγράμματος egg

Ξεκινάει ο 9ος κύκλος του προγράμματος egg (enter-grow-go) που σχεδιάζει και υλοποιεί η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia του Ε.Κ. «Αθηνά», από το 2013, με στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Το egg ενδυναμώνει περαιτέρω τον ρόλο του ενώ έχει ήδη δημιουργήσει δύο διακριτές πλατφόρμες, το egg start-up και egg scale-up, προκειμένου να παράσχει υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης. 

Στο νέο, δωδεκάμηνης διάρκειας, 9ο κύκλο, στον οποίο μπορεί να συμμετάσχουν ομάδες ατόμων ή μεμονωμένα άτομα –είτε έχουν ήδη συστήσει εταιρεία είτε όχι– που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα, εντατικοποιείται περαιτέρω η καθοδήγηση των επιχειρηματικών ομάδων που θα ενταχθούν, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα start-up.

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από ομάδες που προέρχονται από οποιονδήποτε οικονομικό κλάδο, ωστόσο ενθαρρύνονται επιχειρηματικά σχέδια σε ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως λύσεις στα πρότυπα ESG, τεχνολογίες 5G αλλά και σχέδια σε τομείς όπως τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, κυβερνοασφάλεια, τουριστικές τεχνολογίες και σύγχρονες υπηρεσίες, fintech, ρομποτική, εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα, βιομηχανία 4.0, βιοτεχνολογία, ιατρικές τεχνολογίες και μέθοδοι, αγροτική τεχνολογία, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, ενέργεια, εκπαίδευση – σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία κ.ά. Παρέχονται επίσης χρηματοδοτικά εργαλεία όπως: η δυνατότητα μικροχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και σε συνεργασία με την AFI στα στάδια ανάπτυξης των εταιρειών εντός του egg, δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια για επενδύσεις, καθώς και η δυνατότητα διασύνδεσης των επιχειρηματικών ομάδων με 3 fund του Equifund (Velocity.Partners, Uni.Fund, Big Pi Ventures) για άντληση κεφαλαίων. 

Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο egg μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 12.00 μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαΐου στις 15.00.