ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας για τον ΟΛΠ το 2020

Μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας για τον ΟΛΠ το 2020

Κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα αποτέλεσαν την αχίλλειο πτέρνα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς κατά την πανδημία, καθώς ο κύκλος εργασιών στις δραστηριότητες αυτές παρουσίασε μείωση κατά 84% και 26,4%, αντίστοιχα. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο τζίρος μειώθηκε κατά 10,9% και τα μετά φόρων κέρδη κατά 25%. Παρά ταύτα, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Πυλώνας σταθερότητας για την παραχωρησιούχο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας αποδείχθηκε η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η οποία παρουσίασε μείωση μόλις 3,7% στους τρεις προβλήτες του ομίλου.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΠ Yu Zenggang σημειώνει πως «παρά τον αντίκτυπο της COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, η εταιρεία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε 211,7 εκατ. και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες».

Με βάση τα στοιχεία για την οικονομική χρήση του 2020 που ανακοίνωσε η εισηγμένη, συμφερόντων της COSCO Shipping, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 32,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 149,2 εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2019, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση κατά 16,3 εκατομμύρια ή ποσοστό 10,9%. «H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας στον τομέα κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας κατά 84,0% και 26,4% ή ποσού 10,5 εκατομμυρίων και 3,0 εκατομμυρίων αντίστοιχα, καθώς επίσης και στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων κατά 20,3% ή ποσού 2,8 εκατομμυρίων», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της η εισηγμένη. Αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ, κατά 1,1% ή ποσού 0,7 εκατομμυρίου, καθώς και στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής κατά 16,2% ή ποσού 1,9 εκατομμυρίου.

Τα συνολικά έξοδα του ΟΛΠ μειώθηκαν κατά 8,8% το 2020, σε 93,7 εκατομμύρια έναντι 102,7 εκατομμυρίων της χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα 58 εκατομμύρια. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 36,9 εκατ. έναντι 47,6 εκατ. της χρήσης του 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 0,7 εκατ. ή σε ποσοστό 22,3%, και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 26,4 εκατ., μειωμένα κατά 25% σε σχέση με τα 35,4 εκατ. του 2019. Να σημειωθεί ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλει 4,8 εκατομμύρια ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημόσιο για το 2020 (έναντι 5,4 εκατ. το 2019). Αύξηση σημείωσαν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου, που ανήλθαν σε 111,4 εκατομμύρια έναντι 106,7 εκατ. το 2019, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε και ο τραπεζικός δανεισμός κατά 6,0 εκατ. λόγω εξόφλησης τεσσάρων δόσεων μακροπρόθεσμου δανεισμού. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40 ευρώ.